PvdA gemeente Gennep

De PvdA in de gemeente Gennep wil als onafhankelijke en progressieve groep mensen bijdragen aan een samenleving waarin mensen goed geïnformeerd zijn, deelnemen, meetellen en meedoen in de maatschappij. Gelijke behandeling van mensen, het belang van sociale rechtvaardigheid, bescherming van menselijke waardigheid en de verbondenheid tussen mensen vinden wij belangrijk.


Anoniem solliciteren

5 maart 2017

Kijkt u naar Boer zoekt Vrouw? Daar ziet u in de puurste vorm hoe de boeren een selectie maken van kandidaten voor het eerste uitje. Naam, foto, woonplaats. Is dit erg? Dat is lastig te zeggen. Misschien loopt de boer zijn droomvrouw wel mis door zijn eerste indruk. Dit kan ook gelden voor werkgevers wanneer

lees verder »

Luc’s drijfveren en standpunten voor zijn kandidaatstelling Tweede Kamer

door Luc Brouwers op 10 februari 2017

Nederlanders behoren tot de gelukkigste mensen ter wereld. Toch zijn er mensen voor wie dat geluk niet is weggelegd, omdat ze ziek zijn, niet zeker zijn van hun baan of pensioen of omdat ze niet mee kunnen in het tempo van deze tijd. Het zijn de mensen die we misschien een beetje zijn kwijtgeraakt. Zien

lees verder »

Geen kind meer in armoede

17 oktober 2016

Vandaag (17 oktober) is het de Dag van de Armoede. Wij willen daarom extra aandacht vragen voor kinderen in (verborgen) armoede. Op 24 september zijn we al hiervoor de straat opgegaan. Vanaf 1 januari is de gemeente zélf verantwoordelijk voor armoedebestrijding. Wij vinden dat ieder kind dat in armoede leeft, er een te veel is.

lees verder »

Samen vooruit!

27 september 2016

Onder het motto ‘Samen vooruit!’ waren we zaterdag 24 september jongstleden op en rond het Jan Lindersplein te Gennep. Gedurende drie uur hebben we met vele mensen gesproken, enquêtes afgenomen en folders uitgedeeld. Uiteraard verwelkomden we u met de welbekende roos. Met de één spraken we vluchtig, met de ander zeer uitgebreid en diepzinnig over

lees verder »

Camperplaatsen: Geld dat stom is, maakt recht wat krom is

door Elly Gijsbers op 20 september 2016

Wij proberen de hele discussie te volgen. Tussen politieke partijen, tussen mensen op social media. Wat ons opvalt is dat mensen en de politieke partijen de camperplaatsen graag zien. De mensen menen ook dat er een groot recreatief verschil is tussen campinggasten en camperaars. Ook dat is waar, echter voldoet de camperaar – net als

lees verder »

N271 halve waarheden en echte veiligheid

door Luc Brouwers op 16 september 2016

Er is op straat en in de media veel te doen over de reconstructie van de N271. Jammer genoeg is het voor veel mensen, zo blijkt, niet duidelijk wat er staat te gebeuren. Veel mensen denken, en politieke partijen suggereren dit ook, dat met het kiezen voor de 2×2 variant alles op de N271 weer

lees verder »

De zorg krijgen die u nodig hebt

30 juni 2016

Naar aanleiding van zeer indringende gesprekken met mensen met een zorgvraag kwamen wij gisteren met een motie om een onafhankelijk orgaan in te richten voor klachten over de beantwoording van de zorgvraag. Bij deze mensen is de nood hoog. De pijn is voelbaar en angst voor nog minder gehoor bij klachten is voor te stellen.

lees verder »

Vluchtelingen

14 mei 2016

Geïnspireerd door 5 mei, de laatste  berichten over de opvang van vluchtelingen en ter bestrijding van het gevoel van machteloosheid maakte een van de PvdA leden bijgaand pamflet.

lees verder »

Heeft de PvdA toekomst?

door Jan Willem Wesseldijk op 28 april 2016

Op 12 april jl. sprak Bert Ummelen (publicist, oud-voorzitter van onze PvdA-afdeling) in ‘Het Hökske’ over het thema ‘De PvdA en de toekomst’. Het is volgens hem de vraag of het sociaal-democratische programma toekomst heeft en zo ja, welke. Tot kort voor de Tweede Wereldoorlog was het simpel: de SDAP streefde naar de overgang van

lees verder »

Iedereen doet mee.

25 april 2016

De fractie van de PvdA Gennep heeft op 12 april het Gouden voorlees Uurtje bijgewoond. Een keer in de maand wordt aan mensen met een verstandelijke beperking wonend bij Dichterbij in de bieb voorgelezen. Het thema was deze keer zwangerschap, geboorte en zorg rondom een baby. Op de voorleestafel lagen boekjes en plaatjes over baby’s, baby

lees verder »