PvdA gemeente Gennep

De PvdA in de gemeente Gennep wil als onafhankelijke en progressieve groep mensen bijdragen aan een samenleving waarin mensen goed geïnformeerd zijn, deelnemen, meetellen en meedoen in de maatschappij. Gelijke behandeling van mensen, het belang van sociale rechtvaardigheid, bescherming van menselijke waardigheid en de verbondenheid tussen mensen vinden wij belangrijk.


Bouw (sociale) huurwoningen!

14 juni 2017

De afgelopen maanden is de Gennepermolen veel besproken, zowel in de raad als in media en op straat. De wethouder sprak zelfs over het ontwikkelen van een plein à la het prachtige Piazza Del Campo in Siena, maar hoe we dat gaan bereiken weet de wethouder niet. Dat is ook logisch, want de gemeente Gennep

lees verder »

PvdA- voorstel gehonoreerd!

20 april 2017

Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Maar wát als je als burger klachten hebt over de manier waarop deze zorg wordt ingevuld? Dan kun je bij diezelfde gemeente een klachtenprocedure starten…..Maar zou een onafhankelijke klachtenafhandeling niet beter zijn? Een slager hoort toch ook

lees verder »

PvdA-motie: neem aanbevelingen Nationale Ombudsman mee in sociaal beleid

door Luc Brouwers op 18 april 2017

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 18 april zal de PvdA Gennep een motie indienen over klachtbehandeling in het sociaal domein na de decentralisaties. We verzoeken B&W om het recente onderzoek van de Nationale Ombudsman en de door hem gedane aanbevelingen over klachtenbehandeling mee te nemen in het Gennepse sociaal beleid. Aanleiding is het rapport van

lees verder »

Hard werken, weinig verdienen

26 maart 2017

De Sociaal- Economische Raad kwam afgelopen week met het bericht dat veel werkende mensen, die de eindjes maar net aan elkaar kunnen knopen, de gemeente niet weten te vinden voor hulp. Vaak zijn de kinderen hier ook de dupe van, terwijl ouders het beste willen voor hun kinderen. De PvdA Gennep vraagt zich af hoe

lees verder »

Anoniem solliciteren

5 maart 2017

Kijkt u naar Boer zoekt Vrouw? Daar ziet u in de puurste vorm hoe de boeren een selectie maken van kandidaten voor het eerste uitje. Naam, foto, woonplaats. Is dit erg? Dat is lastig te zeggen. Misschien loopt de boer zijn droomvrouw wel mis door zijn eerste indruk. Dit kan ook gelden voor werkgevers wanneer

lees verder »

Luc’s drijfveren en standpunten voor zijn kandidaatstelling Tweede Kamer

door Luc Brouwers op 10 februari 2017

Nederlanders behoren tot de gelukkigste mensen ter wereld. Toch zijn er mensen voor wie dat geluk niet is weggelegd, omdat ze ziek zijn, niet zeker zijn van hun baan of pensioen of omdat ze niet mee kunnen in het tempo van deze tijd. Het zijn de mensen die we misschien een beetje zijn kwijtgeraakt. Zien

lees verder »

Geen kind meer in armoede

17 oktober 2016

Vandaag (17 oktober) is het de Dag van de Armoede. Wij willen daarom extra aandacht vragen voor kinderen in (verborgen) armoede. Op 24 september zijn we al hiervoor de straat opgegaan. Vanaf 1 januari is de gemeente zélf verantwoordelijk voor armoedebestrijding. Wij vinden dat ieder kind dat in armoede leeft, er een te veel is.

lees verder »

Samen vooruit!

27 september 2016

Onder het motto ‘Samen vooruit!’ waren we zaterdag 24 september jongstleden op en rond het Jan Lindersplein te Gennep. Gedurende drie uur hebben we met vele mensen gesproken, enquêtes afgenomen en folders uitgedeeld. Uiteraard verwelkomden we u met de welbekende roos. Met de één spraken we vluchtig, met de ander zeer uitgebreid en diepzinnig over

lees verder »

Camperplaatsen: Geld dat stom is, maakt recht wat krom is

door Elly Gijsbers op 20 september 2016

Wij proberen de hele discussie te volgen. Tussen politieke partijen, tussen mensen op social media. Wat ons opvalt is dat mensen en de politieke partijen de camperplaatsen graag zien. De mensen menen ook dat er een groot recreatief verschil is tussen campinggasten en camperaars. Ook dat is waar, echter voldoet de camperaar – net als

lees verder »

N271 halve waarheden en echte veiligheid

door Luc Brouwers op 16 september 2016

Er is op straat en in de media veel te doen over de reconstructie van de N271. Jammer genoeg is het voor veel mensen, zo blijkt, niet duidelijk wat er staat te gebeuren. Veel mensen denken, en politieke partijen suggereren dit ook, dat met het kiezen voor de 2×2 variant alles op de N271 weer

lees verder »