PvdA nieuwsbrief december 2015

PvdA nieuwsbrief december 2015

Begroting 2016
– Herinvoering schoolzwemmen
– Faciliteren van vluchtelingenopvang of steun door burgers
– Onderzoek naar afsluiten van een renteloze lening met betrekking tot hulpmiddelen
Oproep Team Toegang
Belastingplan 2016
– Gehandicaptenparkeerkaart
– Afvalstoffenheffing
Column Theo over de bestuurlijke beslommeringen
Column Luc over zijn raadswerk