2013-320 initiatiefvoorstel PvdA en VVD inzake bedrijventerrein De Brem, gewijzigde versie