Door op 2 februari 2016

Bibliotheek met een gouden randje

Op zaterdag 30 januari was het bibliotheekdag en waren de leden van de bibliotheek en de Gennepse politiek uitgenodigd. PvdA Gennep is een groot voorstander van de bibliotheek en wij waren dan ook benieuwd hoe het er na al de veranderingen uit zag. Zoals u misschien weet is de bibliotheek kleiner geworden(nog maar één verdieping) en is de ‘bibliotheek op school’ erbij gekomen. Het was heel goed om te horen hoe blij de kinderen zijn met een bibliotheek op school. Ook de leraren zijn hier blij mee, ook omdat de vrijwilligers van de bibliotheek ondersteuning geven als kinderen moeite hebben met lezen. Ook bij de bibliotheek staan vrijwilligers klaar voor kinderen die van lezen of voorlezen houden. Tevens staat de bibliotheek voor volwassenen met leesproblemen klaar. Niet alleen voor ondersteuning en materialen op de bieb, maar ook om thuis te oefenen. Wat de PvdA Gennep ook aanspreekt: Het Gouden Voorleesuurtje. PvdA Gennep wil al lang dat de bibliotheek ook een ontmoetingsplek wordt. Er is natuurlijk al een tafel waar mensen de krant kunnen lezen, maar nu is er ook een ontmoetingsplek voor de bewoners van Dichterbij. Eén keer per drie weken is er een Gouden Voorleesuurtje en lezen vrijwilligers aan bewoners van Dichterbij voor. In de dagbesteding is er dan rondom hetzelfde thema ook een activiteit. Zo hebben de bewoners rondom hetzelfde thema verschillende activiteiten; knutselen, voorlezen, verhalen vertellen, toneel enzovoorts. Door dit Gouden Voorleesuurtje in de bibliotheek te organiseren kunnen de bewoners meedoen in de maatschappij. Zoals u kunt zien draagt de bibliotheek haar steentje bij aan Ontmoeten, Meedoen en Ondersteunen en heeft Gennep een bibliotheek om trots op te zijn! Daarom krijgt deze dag zeker nog een vervolg en zullen wij een keer bij het Gouden Voorleesuurtje aanwezig zijn. Om de bewoners van Dichterbij te Ontmoeten, Meedoen met bewoners en vrijwilligers en te kijken hoe wij als PvdA Gennep de vrijwilligers kunnen Ondersteunen.