23 juni 2013

Algemene beschouwingen Voorjaarsnota 2013

De huidige voorliggende voorjaarsnota die ter besluitvorming voorligt hebben wij doorgenomen met in gedachten onze sociaaldemocratische  uitgangspunten, iedereen telt en doet mee en eerlijk delen. Voor de PvdA Gennep en dat zal u niet verbazen is het sociale domein van een gemeente prioriteit nr. 1. In onze vorige algemene beschouwingen hebben wij dit eveneens ter sprake gebracht.  Uw college doet ons een voorjaarsnota toekomen waarin u schrijft dat er weinig mogelijk is.  Lees verder….

Alg. Besch. PvdA Voorjaarsnota