5 maart 2017

Anoniem solliciteren

Eenieder wil graag een baan en het liefst een baan die goed past. Helaas moeten we constateren dat er verschillende redenen zijn waardoor die baan vaak ver weg is. Eén van de redenen is (onbewuste) discriminatie. Wij zijn daarom voorstander van anoniem solliciteren; irrelevante informatie – naam, leeftijd, sekse – wordt weggestreept alvorens de sollicitatieprocedure wordt gestart. Dit leidt ertoe dat relevante informatie als de vaardigheden en motivatie leidend zijn tijdens de beoordeling van de sollicitatiebrieven. Uit onderzoeken is gebleken dat vrouwen en mensen met een migratieachtergrond daadwerkelijk vaker op gesprek mochten komen en het ook vaker kwam tot een match.

Dus:

  1. Het creëert een gelijk speelveld voor kandidaten, ongeacht leeftijd, achtergrond en sekse;
  2. Het gaat onbewuste discriminatie tegen bij de brievenselectie;
  3. Het leidt bewezen tot meer kandidaten uit minderheidsgroepen voor de verdere selectieprocedure en meer instroom van medewerkers uit minderheidsgroepen;
  4. Het bevordert functierelevante selectie voor werkgevers.

Concluderend: het is een instrument waar wij groot voorstander van zijn en een onderdeel moet zijn van een fatsoenlijke arbeidsmarkt. Goed werk en gelijke kansen.

Bron: Factsheet: Anoniem solliciteren? Effectief tegen arbeidsmarktdiscriminatie? Door Radar & Artikel 1. In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid