6 januari 2016

Bekostiging van medische hulpmiddelen

De fractie van de PvdA- Gennep heeft tijdens de begroting het college opgeroepen de mogelijkheden te onderzoeken voor een renteloze lening voor zieken die een inkomen hebben net boven 120% van het bijstandsniveau. De gemeente stelt voor mensen met een inkomen tot 120% medische hulpmiddelen, zoals een rollator, ter beschikking. Wij erkennen dat het voor mensen met een inkomen net boven 120% ook geen vetpot is en de huurkosten van hulpmiddelen niet in verhouding staan tot de aanschafprijs. Wij vinden dat wij, als gemeente, een zelfstandig(er) leven zonder onredelijke kosten kunnen aanbieden en een meerderheid van de gemeenteraad stemde met deze motie in. Echter moeten wij wel zo eerlijk zijn dat het nog niet zover is. Immers betreft het eerst een onderzoek naar de mogelijkheden. Wij houden u op de hoogte.