Door Elly Gijsbers op 20 september 2016

Camperplaatsen: Geld dat stom is, maakt recht wat krom is

Wij proberen de hele discussie te volgen. Tussen politieke partijen, tussen mensen op social media. Wat ons opvalt is dat mensen en de politieke partijen de camperplaatsen graag zien. De mensen menen ook dat er een groot recreatief verschil is tussen campinggasten en camperaars. Ook dat is waar, echter voldoet de camperaar – net als de camping- en de hotelgast – aan het kenmerk van een toerist. Elke toerist die naar onze gemeente komt is mooi en daar zijn we blij mee, maar elke toerist – hoe verschillend ook – is in die optiek hetzelfde. Het is dus ook ridicuul om met twee maten te meten. De één betaalt wel toeristenbelasting en de ander hoeft dat niet.

Het eerste raadsvoorstel in februari voor gratis camperplaatsen werd aangenomen. De PvdA en de VVD stemden tegen en wel om oneerlijke concurrentie tegen te gaan en voor gelijkheid van zowel aanbieders als afnemers. De vrijheid is er voor elke toerist om te kiezen wat hij wil.

Camping De Bloksberg en de Recron(branche-organisatie) gingen – op dezelfde argumenten als ons – in beroep bij de commissie bezwaarschriften en werden in het gelijk gesteld. Het College van B&W antwoordde hier gister in de raadsvergadering op met dezelfde argumentatie als in februari. Het geld dat camperaars in onze gemeente uitgeven telt zwaarder dan de wet en telt zwaarder dan gelijkheid. Gelukkig kregen we ditmaal bijval van de overige fracties, op de SP na. Het is dan wel ontzettend jammer dat de besluitvorming misliep op onkunde in de raad. Ons amendement en de motie van het CDA hadden dezelfde strekking. Alleen de vorm heeft een ander karakter en de wijze waarop het middel ingezet moet worden was overduidelijk niet aan de andere fracties besteed. Een motie kan immers door het College van B&W naast zich neer worden gelegd en een amendement niet. Een amendement wijzigt het voorstel en dit is dus helaas niet gebeurd terwijl we er in meerderheid zo over dachten.IMG_4062

Elly Gijsbers

Elly Gijsbers

Sinds 1996 ben ik woonachtig in Heijen met erg veel plezier. In 2012 ben ik  actief fractie-/commissielid bij de PvdA geworden. Komende jaren stel ik me verkiesbaar, omdat ik wil opkomen voor gelijke kansen voor iedereen, onafhankelijk van herkomst; man vrouw, kind of leeftijd in de Gemeente Gennep. Tevens vind ik het belangrijk om de

Meer over Elly Gijsbers