Door Luc Brouwers op 26 januari 2018

D66 Gennep: onbetrouwbaar of een nieuwe bondgenoot?

De afgelopen jaren heeft de PvdA zich voluit ingezet om de huishoudelijke hulp te verbeteren. Om mensen die vastlopen bij de Intos naar andere beschutte werkplekken te krijgen, zoals MWP Houtmaatjes, Atelier Sandmate en Ambachtelijk Hout. Toen er onthutsende berichten binnen kwamen over de schuldhulpverlening, startte de PvdA in samenwerking met Stichting een speciaal gebaar een onderzoek. Met succes, want de gemeenteraad en het gemeentebestuur betuigden spijt en actie. De PvdA heeft meermaals aangedrongen om plannen te ontwikkelen voor kinderen in armoede, want er is extra geld beschikbaar gesteld door het vorige kabinet.

Wat schetst nu onze verbazing? D66 Gennep ging afgelopen week met deze onderwerpen aan de haal in een door die partij georganiseerde bijeenkomst. Graag zetten wij nog een aantal zaken op een rij:
– De landelijke overheid bracht de zorg onder bij de gemeentes. Dat ging samen met een bezuiniging. Desondanks houdt de gemeente Gennep jaarlijks circa €600.000 aan zorggeld over. Geld dat besteed moet worden. Zo bezien bezuinigt uw gemeente extra;
– Plusminus €250.000 euro is beschikbaar voor ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten. De landelijke overheid betaalt dit bedrag rechtstreeks aan de gemeente. Het college met verantwoordelijk wethouder Ed Vandermeulen (D66) gebruikt dat geld niet. D66 stemde tegen onze motie om dit tij te keren;
– Op 18 december 2017 diende de PvdA een motie in om elke burger een passende arbeidsplaats aan te bieden. Zo nodig in combinatie met een zorgtraject, waarbij de persoonlijke omstandigheden leidend zijn. D66 stemde tegen;
– Een jaar geleden werd bekend dat Gennep structureel ongeveer €100.000 krijgt van het rijk om armoede onder kinderen te bestrijden. Wethouder Ed Vandermeulen (D66) heeft nog altijd geen plannen gepresenteerd;
– De afgelopen vier jaar heeft de PvdA talloze gesprekken gevoerd met mensen die zich geïntimideerd voelden tijdens het keukentafelgesprek over hun zorgvraag. Zij bleken niet te durven klagen over hoe ze door de gemeente werden behandeld. Uit vrees om hun voorziening of huishoudelijke hulp kwijt te raken. Daarom stelde de PvdA voor om samen met de Nationale Ombudsman een onafhankelijk klachtenbureau op te zetten. D66 was tegen, want: “Er zijn geen klachten, dus bewijs het maar.”

De PvdA vraagt zich af hoe zij dit moet beoordelen. Maakt D66 nu opeens goede sier met andermans werk? Of zijn onze pleidooien eindelijk doorgedrongen in de hoofden van Anke, Frank, Danny, Ed, Nol en Paul? Wat denkt u? Is het een uiting van onbetrouwbaarheid of heeft de PvdA een nieuwe bondgenoot richting een nieuwe gemeenteraad?

Luc Brouwers

Luc Brouwers

In de afgelopen periode heeft de PvdA Gennep, ondanks dat we maar met één zetel als oppositiepartij in de raad waren vertegenwoordigd, toch vaak het verschil kunnen maken. Daarbij hebben we niet alleen gekeken naar de mooie beleidsstukken zoals die door het college werden geproduceerd, maar keken wij vooral naar het resultaat hiervan. In gesprekken

Meer over Luc Brouwers