22 oktober 2014

De gemeente Gennep moet samenwerken. Maar met wie?

Als kleine gemeente krijgt Gennep steeds meer moeite met het vervullen van al haar taken. Sinds het vastlopen van het herindelingsproces met Bergen en Mook & Middelaar in 2010 zijn de taken van de gemeente fors toegenomen en er komt almaar meer bij. De drie decentralisaties in de zorg zijn het meest in het oog springende voorbeeld. Ook op het gebied van ruimtelijke ordening en communicatie wordt steeds meer van een gemeente gevraagd.

De afgelopen jaren worstelt de gemeente Gennep dan ook met de vraag: hoe, en met wie, zouden wij samen kunnen werken? We weten dat inwoners en bedrijven in onze gemeente – naast contacten met de buren in Bergen en Mook & Middelaar – vooral contacten onderhouden met het Rijk van Nijmegen en het Land van Cuijk. Logischerwijs zou daar dus de zoektocht naar samenwerkingspartners moeten beginnen.

“Nee,” zegt het college van Gennep. Burgemeester en wethouders zien de gemeente Venray als meest voor de hand liggende partner.

Natuurlijk is het mogelijk om met welke gemeente dan ook samen te werken. Maar samenwerken met een gemeente over je buurgemeente heen lijkt ons niet logisch. De ondernemingsraad van de gemeente Gennep is trouwens dezelfde mening toegedaan. Ook de gemeenteraad van Venray heeft onlangs grote vraagtekens gezet bij de door de beide colleges gezette verregaande stappen in de richting van samenwerking.

De fractie van de PvdA is van mening dat je als gemeente moet streven naar een samenwerking met gemeenten waar jouw inwoners en bedrijven sociaal, economisch en cultureel de meeste banden mee hebben. Wij willen dat de gemeenteraad van Gennep op korte termijn in gesprek gaat met de raadsfracties van de gemeente Bergen en Mook & Middelaar om te onderzoeken of samenwerking mogelijk kan zijn. Dat er in het verleden zaken fout zijn gegaan tijdens het herindelingsproces is jammer, maar dat wil niet zeggen dat je dit niet zou kunnen herstellen. Samenwerken doe je tenslotte niet om gemeentebestuurders blij te maken, maar je doet het in het belang van je inwoners en bedrijven.

Daarnaast moeten we onderzoeken of samenwerking met Cuijk, Boxmeer en Nijmegen mogelijkheden biedt. Het adagium in het verleden was: de provinciegrenzen zijn heilig als het gaat om samenwerking. Zo was de weg naar het westen en noorden voor Gennep afgesloten.

Met het uitbreiden van het gemeentelijke takenpakket kunnen wij ons deze beperking niet meer veroorloven, vindt de PvdA-fractie. Dit beseft ook de provincie Limburg terdege. Mook & Middelaar heeft van de Commissaris van de Koning groen licht gekregen om zich op het noorden te richten. Dit verandert ook voor Gennep het perspectief. Samenwerking moet een logisch gevolg zijn van gedeelde belangen en wederzijds begrip.

Beter een goede buur dan een verre vriend.

Luc Brouwers
PvdA Gennep