Door Joy Hillebrand op 14 april 2016

De opvang van vluchtelingen als kans

U zal wel denken: Daar heb je die PvdA’ers weer met hun positieve verhaal over de komst van vluchtelingen. Wij hebben de laatste maanden al regelmatig verteld waarom wij ons sterk maken voor de opvang van vluchtelingen en waarom we niet bang hoeven te zijn voor verlies van onze cultuur.

Wij hebben solidariteit hoog in het vaandel staan. Echter zien wij ook dat de betrokkenheid bij de strijd of het lijden van anderen bij vele mensen onder druk staat doordat de blik gericht is op de eigen kennissenkring, want laten we wel zijn: we kennen allemaal iemand die het niet breed heeft in een bepaald opzicht.

Kan solidariteit niet twee kanten op werken? Kortom: kan de opvang van vluchtelingen onze gemeente in de strijd die wij leveren ook iets opleveren?

In deze moeten we een onderscheid maken tussen de mensen die asiel hebben aangevraagd en dus verblijven in een asielzoekerscentrum en de mensen die onderhand een status hebben verkregen. Mensen in een asielzoekerscentrum kunnen weinig betekenis hebben, omdat ze bijvoorbeeld niet mogen werken. Uit cijfers van de WRR(Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) blijkt dat in de eerste drie kwartalen van 2015 70% van de asielaanvragen zijn goedgekeurd. Dit betekent dat er een groot belang is om de asielzoekers vanaf de dag van aankomst ‘echt’ op te nemen in onze samenleving. Het taalmaatje is een mooi voorbeeld in onze gemeente. Dit zorgt ervoor dat de mensen direct mee kunnen doen wanneer ze een status verkrijgen. Voor de volwassenen betekent dit werken. Let wel: in onze ogen is werk meer dan enkel betaald werk. Het gaat om het hebben van betekenis, daar zijn we allemaal naar op zoek en dit kan op verschillende plaatsen gevonden worden. Neem uw vereniging of uw buurthuis. De kinderen horen te doen wat onze kinderen ook doen: naar school gaan, spelen en sporten. In onze gemeente is er sprake van teruggang in het aantal kinderen op de scholen, kinderopvang en sportverenigingen. Met de verwachting dat het inwonersaantal in onze gemeente verder krimpt de komende jaren komen de kinderopvang, de basisscholen en de sportverenigingen verder onder druk te staan. De komst van jonge kinderen kan de voorzieningen in stand houden en willen wij niet allemaal dat de kinderopvang, de basisschool en de sportvereniging blijft bestaan? Samen kunnen we onze gemeente vitaal en leefbaar houden.

Joy Hillebrand

Joy Hillebrand

Met mijn 29 jaar ben ik het broekie van onze fractie. Dat weerhoudt me er niet van om stevig mee te discussiëren over de politieke toestand in onze gemeente. Mijn hart ligt bij de ‘zachte’ kant van de politiek. Denk aan: de zorg, (passende) arbeid en inkomen. Ik weiger mijn blik te beperken tot de

Meer over Joy Hillebrand