17 juli 2015

De PvdA deed het enige juiste inzake de Heikant

Maandag jongstleden is de structuurvisie Heikant vastgesteld door een meerderheid van de gemeenteraad.

De afgelopen tijd hebben wij geregeld geschreven over dit langlopende dossier. We berichtten u over het ontbreken van essentiële informatie om een weloverwogen besluit te kunnen nemen en over het uitsluiten van de wijkraad Gennep- Zuid tijdens de ontwikkeling van de structuurvisie door het college van B&W.

Ondanks onze oproep om de essentiële informatie te achterhalen en deze te verschaffen aan de gemeenteraad is dit niet gebeurd. In onze ogen is dit zeer kwalijk, omdat we hierdoor geen zicht hebben op gevolgen voor de woningvoorraad – bouwen voor leegstand wat de leefbaarheid en de woningprijzen geen goed zal doen – en de gemeentefinanciën. Welke financiële gevolgen zijn er voor de gemeente wanneer we voor of tegen stemmen? We weten het niet. Daarnaast is er geen uitvoer gegeven aan burgerparticipatie terwijl dit breed gedragen wordt in de gemeenteraad. We kunnen echter stellen dat burgerparticipatie voor enkele partijen een papieren item is.

Om bovenstaande redenen hebben wij ons onthouden van stemming en zodoende in onze ogen het enige juiste gedaan. Zonder de benodigde informatie weten we niet waar we ons in storten en dat is naar onze mening verkeerd. Echter hadden we liever gezien dat de structuurvisie was teruggetrokken of dat een meerderheid van de raad zich, net als ons, had onthouden van stemming.