27 november 2013

De stekker gaat er uit bij zonnepark De Brem

“De stekker gaat er uit bij zonnepark De Brem. Dat is het resultaat van de haalbaarheidsstudie die wij de afgelopen tien maanden hebben gedaan. Technisch en financieel zijn de plannen die het stichtingsbestuur samen met de stuurgroep heeft gemaakt, realistisch en uitvoerbaar. Het zal zonder twijfel nog heel wat zweetdruppels vergen, maar het oprichten van een coöperatieve vereniging, het zoeken van voldoende leden die een beginkapitaal willen inleggen, het uitschrijven van een aanbesteding en het aanvragen van allerlei vergunningen: geen van die activiteiten lijkt onoverkomelijke  problemen op te zullen leveren. De flessehals zit bij de rijksoverheid. In tegenstelling wat wel is en wordt beweerd, het Nationaal Energieakkoord en de uitwerking daarvan door de regering en de Tweede Kamer biedt ons volstrekt onvoldoende ruimte om duurzaam energiepark De Brem van de grond te krijgen.

Helaas…

Memo De Brem aan R E inz haalbaarheidsstudie

Persbericht 131126 Grootste zonnepark in Nederland