21 februari 2017

Declaratie fractievergoeding

Bijgaand een overzicht van de fractiekosten en vergoeding, conform ‘Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning gemeente Gennep 2014’. Mocht het bij u vragen doen oproepen, neem dan contact met ons op.

Declaratie fractiebudget PvdA Gennep 2016