Door Luc Brouwers op 13 maart 2016

Mogelijke opvang vluchtelingen in Heijen

Hoewel het nu al een aantal maanden erg stil is rond dit onderwerp, is de nood nog steeds erg hoog. De fractie van de PvdA Gennep heeft d.m.v. een breed gesteunde motie in september het college opgeroepen om pro actief op zoek te gaan naar geschikte locaties voor de opvang van vluchtelingen en hierover in overleg te gaan met het COA. Gesprekken tussen de gemeente Gennep en het COA wijzen uit dat er in Gennep op dit moment één locatie is waar vluchtelingen kunnen worden opgevangen. Op deze locatie, kasteel Heijen, zijn eerder al in de periode 2009 – 2011 118 vluchtelingen opgevangen. Nu is het de bedoeling dat hier 150 mensen voor een periode van 5 jaar ondergebracht worden. Wij hebben als fractie van de PvdA herhaaldelijk aangegeven, onder andere met een opiniestuk in de Gelderlander (https://gennep.pvda.nl/2015/10/28/we-kunnen-het/) dat wij voorstander zijn van een menswaardige opvang van vluchtelingen in Gennep om zodoende als gemeenschap een bijdrage te kunnen leveren aan het oplossen van de “vluchtelingencrisis”.

Wel vinden wij het als fractie van de PvdA erg belangrijk om met de inwoners van de gemeente Gennep, maar in de eerste plaats de inwoners van Heijen als direct omwonenden, in gesprek te gaan nu de plannen concreet worden. Zowel voor- als tegenstanders van opvang moeten wat ons betreft gehoord worden. Mensen moeten de gelegenheid hebben om hun gevoelens met ons te delen voordat alles is besloten en beklonken. Gevoelens van onrust en angst, maar ook van medemenselijkheid en behoefte om een steentje bij te dragen. De gemeente Gennep zal inwonersavonden organiseren voordat op 18 april in de gemeenteraadsvergadering een besluit zal worden genomen. Waar en wanneer zal binnenkort bekend worden gemaakt. Wij vinden het belangrijk dat deze bijeenkomsten op een waardige wijze verlopen en dat er op een constructieve manier gedebatteerd kan worden. Daarnaast vinden wij het belangrijk om ook uw mening te horen. Uiteraard bent u van harte welkom op een van de inwonersavonden, maar reageren via mail of telefoon kan ook.

Verder willen wij u wijzen op de mogelijkheid (als gevolg van een motie van de PvdA) om uzelf aan te melden als u bij wil dragen aan opvang of ondersteuning van vluchtelingen via de website van de gemeente Gennep http://www.gennep.nl/wonen-en-leven/vluchtelingenopvang_42227/ .

Luc Brouwers

Luc Brouwers

Luc Brouwers

In de afgelopen periode heeft de PvdA Gennep, ondanks dat we maar met één zetel als oppositiepartij in de raad waren vertegenwoordigd, toch vaak het verschil kunnen maken. Daarbij hebben we niet alleen gekeken naar de mooie beleidsstukken zoals die door het college werden geproduceerd, maar keken wij vooral naar het resultaat hiervan. In gesprekken

Meer over Luc Brouwers