22 maart 2014

Gemeenteraadsverkiezingen

Afgelopen woensdag heeft de PvdA-Gennep van de kiezer een hard oordeel te horen gekregen: we zijn van 3 naar 1 raadszetel gegaan. Dat betekent dat wij als eenmansfractie verder moeten. Dat zullen we ook doen,ondanks de grote teleurstelling die wij als leden van de PvdA-fractie voelen.

Het feit dat we als eenmansfractie in de raad komen heeft mij persoonlijk aan het denken gezet. Ik werk als kinderverpleegkundige in het Radboud UMC te Nijmegen, voor 36 uur in de week. Dit is een drukke baan. Het was tot nu toe goed te combineren met mijn werkzaamheden als raadslid/fractievoorzitter, omdat waar nodig mijn collega’s voor mij konden inspringen. Nu komt het raadswerk in volle omvang op mij alleen neer. Als persoon wil ik graag alles goed doen. Ik heb daarom ervoor gekozen niet mijn raadszetel in te nemen. Luc Brouwers zal in mijn plaats in de Gennepse raad zitting nemen. Zelf blijf ik fractievoorzitter van de PvdA-Gennep.

Voor onze fractie en voor de PvdA-Gennep breekt er een periode van herbezinning aan. We zullen ons opnieuw moeten gaan uitvinden. Hier zal ik graag mijn steentje aan bijdragen. Ik zie voor mezelf een rol weggelegd als coach, netwerker en teambuilder. Als lijsttrekker van de PvdA Gennep denk ik met deze beslissing de mensen die op ons gestemd en hun vertrouwen in ons hebben gesteld het beste te kunnen dienen.

Met vriendelijke groet,
Theo Kersten
Lijsttrekker PvdA-Gennep 2014
Nadere informatie kunt u krijgen bij Theo Kersten,
t: 0485 – 517840 of 06 – 38701914
e: thkersten@home.nl