Door Luc Brouwers op 17 december 2017

Iedereen kans op passend werk

“Mensen met weinig uitzicht op werk gaan we niet meer opnemen in de re-integratie, maar hetzij een ander zorgaanbod doen, hetzij géén aanbod doen.”

Laat deze zin goed tot u doordringen.

Zo wil de gemeente Gennep te werk gaan. De overheid moest er juist zijn wanneer het allemaal iets moeizamer gaat. Wanneer aanspraak gemaakt moet worden op een uitkering en het heel veel moeite kost om een doorstart te maken naar werk. De PvdA dient een motie in om niemand uit te sluiten van re-integratie naar werk. Bovendien dragen we de gemeente op te kijken naar persoonlijke omstandigheden, want niet iedereen is geholpen met een gang naar de Intos.

Hier kan toch geen politieke partij tegen zijn?

De gemeente is geen bedrijf waarin we kijken wie het meeste rendement in zich heeft. We moeten beschermen en helpen.

Motie buiggelden

Luc Brouwers

Luc Brouwers

In de afgelopen periode heeft de PvdA Gennep, ondanks dat we maar met één zetel als oppositiepartij in de raad waren vertegenwoordigd, toch vaak het verschil kunnen maken. Daarbij hebben we niet alleen gekeken naar de mooie beleidsstukken zoals die door het college werden geproduceerd, maar keken wij vooral naar het resultaat hiervan. In gesprekken

Meer over Luc Brouwers