Door op 11 april 2016

Iedereen telt en doet mee.

In de fractie van de PvdA Gennep is de afgelopen maanden volop gediscussieerd over het vluchtelingenvraagstuk. Voor ons als sociaal democraten staat onomstotelijk vast dat mensen die zich in een rotsituatie bevinden hulp moeten krijgen om hieruit te geraken. Dit geldt voor iedereen.

Het opvangen van vluchtelingen in de gemeente waar je woont brengt een hele hoop onzekerheden met zich mee. Niet alles is van tevoren te voorspellen. Moet je het daarom dan maar niet doen? Ons antwoord hierop is: zeker wel opvangen maar de omstandigheden zo maken dat het draagvlak er voor te vinden is en zal groeien.
Dit begint ermee door mensen die bedenkingen hebben erg serieus te nemen. En vooral door naar deze mensen te luisteren.

De afgelopen weken zijn wij in gesprek gegaan met mensen die de komst van een AZC in Heijen niet graag zien gebeuren. Dit is gebeurd via persoonlijke gesprekken, telefoon en mail. Waar wij als fractie PvdA trots op zijn is dat dit op een waardige manier gebeurt. Vooral het feit dat er naar elkaar geluisterd wordt. Dat we praten met mensen en niet over mensen wordt over en weer zeer gewaardeerd.

Onze fractie begrijpt de zorgen die mensen uiten. Wij willen hier serieus bij stil staan. Voor de PvdA Gennep is het dan ook van groot belang dat als je ja zegt er sprake zal zijn van een opvang die humaan is. Vooral deze voorwaarde is een waarborg die gevoelens van veiligheid bij inwoners van onze gemeente en ook vluchtelingen zal doen vergroten.