2 februari 2014

Informatieavond Burgerparticipatie 10 feb 2014

Worden de burgers betrokken bij de besluitvorming in onze gemeente? Dit was de centrale vraag tijdens een BurgerOntmoetingsPlaats gehouden op 25 februari 2013 door de gemeenteraad. Na veel werk te hebben verzet willen de raadsleden Theo Kersten (PvdA) en Holger Rodoe (VVD) komende maandag 10 februari 2014 een initiatiefvoorstel presenteren. Hierin zijn uw opmerkingen/aanbevelingen uit 2013 meegenomen. Tijdens deze avond zal een terugkoppeling plaatsvinden van wat er is gedaan met uw kritiek en ideeën. Het initiatiefvoorstel ‘de betrokken burger’ moet de nieuwe gemeenteraad na de verkiezingen van 19 maart 2014 als handleiding dienen om burgers meer te betrekken. Er worden diverse voorstellen gedaan om burgers te laten participeren. Bijvoorbeeld een spreekuur met als titel ‘Vraag het de raad’, raadsvergaderingen op locatie of de mogelijkheid voor burgers een onderwerp te agenderen. In dit laatste geval moeten burgers 250 handtekeningen verzamelen – kinderen slechts 100 – zodat de gemeenteraad zich gaat beraden over een onderwerp dat afkomstig is van deze burgers!
Al deze initiatieven moeten een begin leveren voor een stap naar een transparantere politiek, waarin burgers de ruimte krijgen om te participeren. Een belangrijke ontwikkeling gezien de taken die onze gemeente de komende jaren zal krijgen op het gebied van onder andere zorg en welzijn. Het concept-initiatiefvoorstel is te downloaden op de websites van de PvdA en de VVD. Tijdens de komende informatieavond gaan wij dit voorstel met u bespreken. Al uw aanvullende opmerkingen/aanbevelingen zullen worden verwerkt. Wij hopen op een open avond met veel burgerparticipatie. Alles is in principe bespreekbaar!
De bijeenkomst op maandag 10 februari zal plaatsvinden in de zaal van Pica Mare te Gennep. Inloop vanaf 19:45 uur. Graag verzoeken wij u zich voorafgaand op te geven via ofwel thkersten@home.nl of holger.rodoe@vvdgennep.nl zodat wij u het initiatiefvoorstel voorafgaand al digitaal kunnen toesturen. Op verzoek kunt u het voorstel ook per post ontvangen.

Voor vragen neemt u contact op met Theo Kersten (PvdA, 06 – 38 70 19 14) of Holger Rodoe (VVD, 06 – 23 13 33 41).

 

BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT III CIE S&M Initiatiefvoorstel Burgerparticipatie – De betrokken burger – def

BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT III CIE S&M Initiatiefvoorstel Burgerparticipatie – Theo Kersten en Holger Rodoe