BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT III CIE S&M Initiatiefvoorstel Burgerparticipatie – De betrokken burger – def