BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT III CIE S&M Initiatiefvoorstel Burgerparticipatie – Theo Kersten en Holger Rodoe