Door op 10 april 2016

Is de gemeente Gennep ‘rijp’ voor een AZC?

 

Maandag 4 april was de commissievergadering over het AZC in Heijen, waarin zou worden besloten of alle informatie beschikbaar is. De PvdA-fractie had twee hoofdvragen. Is het aantal asielzoekers niet te hoog voor een humane opvang? Hoe is de veiligheid geregeld en in hoeverre is de veiligheid gegarandeerd? Op beide vragen kwam géén antwoord.
Volgens het college, bij monde van de burgemeester, sprak over maximaal 150 asielzoekers. Dit terwijl het COA, in dezelfde ondervraging, aangaf dat het ging om 150 asielzoekers. Punt. Volgens onze informatie kunnen er maar 80 tot 90 personen in. Dit omdat er ook volop ruimte nodig is voor faciliteiten als een huisartsenpost, recreatieruimte, beveiliging enz. Volgens de PvdA veel te veel onduidelijkheid om te kunnen beslissen op 18 april.

De burgemeester gaf aan dat de brandweer nog niet heeft gekeken hoe veilig het gebouw is, is het niet duidelijk in hoeverre de beveiliging geregeld is. Er zullen 24 uur per dag 2 beveiligers zijn, maar dat is ook het enige wat we weten. Zijn die verantwoordelijk voor het terrein? Voor de omgeving? Is het verantwoord als er 2 beveiligers zijn of zijn er meer nodig bij calamiteiten? Ieder antwoord wat we kregen leverde meer vragen op. Kunnen we alles overzien op 18 april?

Logisch dus dat de PvdA aan het einde van de avond moesten constateren dat we nog lang niet alle essentiële informatie hebben, laat staan algemene. En natuurlijk snappen we ook wel dat er nooit 100% veiligheid gegarandeerd kan worden, maar helemaal geen duidelijkheid? Nee! Wat de PvdA betreft dus nog lang niet rijp voor behandeling op 18 april. Helaas oordeelde de meerderheid van de commissie anders en dus zal de raad op 18 april een besluit gaan nemen.

In bovenstaand fragment kunt u een stukje van de bijdrage van de PvdA terug luisteren.