13 september 2017

De LIDL in Gennep: iedereen vindt er iets van

Het is aan de politiek om alle belangen af te wegen. De PvdA is niet zo zeer tegen de komst van de LIDL, maar wel tegen de hele gang van zaken. Er komt een LIDL aan het Europaplein waar wij al niet gelukkig mee zijn, echter wil de LIDL een nog grotere winkel met alle gevolgen van dien. De leefbaarheid staat onder druk.

Als PvdA zijn wij fel tegenstander van dit plan. De winkel wordt zo gedraaid dat ze in een woonwijk staat. Vrachtwagens laden en lossen aan de Burgemeester Wolterstraat; een straat met veel gezinnen met jonge kinderen en veel passerend schoolgaand fietsverkeer van en naar Boxmeer. De bewoners aan de Duivenakkerstraat vinden de ingang aan hun voordeur. Een en al hinder. Het gemeentebestuur is niet gevoelig voor de argumenten van de omwonenden. Is dit leefbaar, volgens u?

Enige motivatie waarom een supermarkt gebouwd moet worden in een woonwijk ontbreekt. Het vergt lef om – met in het achterhoofd de enorme leegstand in het winkelcentrum Clarenshof en de Zandstraat – goedkeuring te geven als wethouder aan dit plan. Waar onze wethouder het lef heeft om geen visie te hebben en tegenover de burgers te gaan staan, mist een meerderheid van de gemeenteraad ballen. Het gevoel van urgentie als volksvertegenwoordiger om juist naast zijn burger te staan en de wethouder te dwingen een andere houding aan te nemen.

Vandaag heeft het gemeentebestuur dan ook besloten de vergunning voor een grotere LIDL te verlenen. Dit viel te verwachten, zeker door het gemis aan doortastendheid van uw volksvertegenwoordigers. De PvdA is teleurgesteld dat de belangen van de LIDL voorop zijn gesteld aan die van de burgers.