21 februari 2014

Luc Brouwers over de windmolens van Kranenburg

Uit de Maas- en Niersbode van 16 februari 2014:

Antwoord aan de dolende ridders van KERN Gennep,

Wij, de PvdA-fractie in de  Gennepse gemeenteraad, vinden het absoluut noodzakelijk over te schakelen naar duurzame energie. Uitstel is niet langer mogelijk. De hoeveelheid fossiele en nucleaire brandstoffen op aarde is eindig; van sommige is de voorraad letterlijk bijna op. Voor onze regio, waar krimp en vergrijzing het toekomstbeeld dreigen te bepalen, biedt die omschakeling mogelijkheden om nieuwe wegen in te slaan.
Vanuit dat perspectief zijn wij ruim een jaar bezig geweest om op bedrijventerrein ‘De Brem’ in Heijen het grootste zonnepanelenpark van Nederland te realiseren. Hoewel wij er onlangs de stekker uit hebben moeten trekken, zullen wij daar in de toekomst zeker mee doorgaan. Als einddoel staat ons voor ogen dat er in en rond Gennep een ‘Green Energy Valley’ ontstaat. Deze zou nieuwe, hoogwaardige werkgelegenheid opleveren, innovatie in duurzame technieken bevorderen, kennis en ervaring aantrekken en de regio Noord Limburg leefbaarder maken. Het zou een welkome aanvulling zijn op de nu voornamelijk op land- en tuinbouw, transport en logistiek en toerisme gebaseerde regionale economie. Het is tevens onze verwachting, dat deze ontwikkeling haar uitstraling zal hebben in Euregionaal verband naar de Niederrhein en dat daar ook belangstelling kan worden gewekt voor deelname in de Green Energy Valley.
Duurzame energie is een nogal breed begrip. Niet elke duurzame methode om energie op te wekken werkt overal even goed. Zonne-energie, dat is ons inmiddels wel duidelijk, zal rendabel zijn. Windmolens zijn een ander verhaal. Onze regio (dus ook Kranenburg) heeft een gemiddelde windsnelheid van slechts 3,5m/s. Het ligt  niet zo voor de hand om hier windmolens te plaatsen. Wil je dat toch, dan zullen ze erg hoog moeten worden om rendabel te kunnen draaien.
Deze discussie hebben wij binnen onze partij, evenals in Maastricht en in Den Haag, meermaals gevoerd. (Ook de provincie Limburg heeft immers van de regering opdracht gekregen om voor 60 Megawatt aan windmolens te plaatsen). Wij denken dat andere technieken zoals zonnepanelen, hoogwaardige mestvergisting en aardwarmte, beter voldoen in onze regio. Wij zijn graag bereid om deze discussie ook met Kranenburg te voeren. Wellicht kunnen wij het gemeentebestuur daar ervan overtuigen dat andere duurzame methoden om energie op te wekken zullen leiden tot een beter rendement en minder commotie onder de burgers.
Kortom: de PvdA-fractie Gennep staat positief tegenover het inzetten op duurzame energie. Soms zal het niet te vermijden zijn dat mensen daar last van hebben. Het ‘not in my backyard’-gevoel kan niet doorslaggevend zijn als het gaat om een locatiekeuze. Maar we moeten ook niet aan symboolpolitiek willen doen. Dus als we duurzame energie gaan opwekken, moet dit op de meest efficiënte manier. Vooralsnog zijn wij er niet van overtuigd dat dit alleen met windmolens kan. Het zou ons wat waard zijn als we met onze Duitse buren kunnen samenwerken in toekomstgertichte energieprojecten, zoals duurzaam energiepark ‘De Brem’ en de genoemde ‘Green Energy Valley’.

Met vriendelijke groet,
Luc Brouwers
Raadslid PvdA-Gennep