Door Luc Brouwers op 16 september 2016

N271 halve waarheden en echte veiligheid

Er is op straat en in de media veel te doen over de reconstructie van de N271. Jammer genoeg is het voor veel mensen, zo blijkt, niet duidelijk wat er staat te gebeuren. Veel mensen denken, en politieke partijen suggereren dit ook, dat met het kiezen voor de 2×2 variant alles op de N271 weer wordt zoals voorheen. Dat is dus niet zo!

Als de provincie inderdaad, zoals bijvoorbeeld CDA en VVD willen, kiest voor de variant met 2×2 rijbanen worden deze rijbanen versmald aangelegd. Dit moet omdat een 80-km-weg door de inrichting ook herkenbaar moet zijn als een 80-km-weg. Omdat landbouwverkeer ook van deze weg gebruik mag maken ontstaan er grote snelheidsverschillen op een weg met versmalde rijbanen. Dit leidt onherroepelijk tot gevaarlijke situaties en verkeersopstoppingen.

Conclusie N271

De PvdA Gennep kiest voor de 2×1 variant met een volledig aparte parallelweg voor het landbouwverkeer, vergelijkbaar met de N271 ter hoogte van Arcen. Dit is veiliger, beter voor de doorstroming en uiteindelijk ook nog eens goedkoper, zo blijkt uit alle onderzoeken.

N271 Arcen

Luc Brouwers

Luc Brouwers

In de afgelopen periode heeft de PvdA Gennep, ondanks dat we maar met één zetel als oppositiepartij in de raad waren vertegenwoordigd, toch vaak het verschil kunnen maken. Daarbij hebben we niet alleen gekeken naar de mooie beleidsstukken zoals die door het college werden geproduceerd, maar keken wij vooral naar het resultaat hiervan. In gesprekken

Meer over Luc Brouwers