11 maart 2015

Open brief inzake juridisch advisering rondweg Milsbeek

De coalitiepartijen SP-D66-Kern hebben in 2014 juridisch advies ingewonnen om de vaststelling van het bestemmingsplan Rondweg Milsbeek, via een onbetamelijk vooropgezet plan tussen college en de coalitiepartijen, tegen te werken. Het advies kwam van Hekkelman advocaten uit Nijmegen, die toevallig ook het College van burgemeester en wethouders adviseerden. Wij vragen ons hierbij allereerst af of ‘het dienen van 2 heren’ niet in strijd is met artikel 46 van de advocatenwet. Dit moet dus wat ons betreft onderzocht worden.

De totaalrekening voor deze adviezen aan beide partijen kwam in eerste instantie ongesplitst volledig op het bordje van 1 klant terecht, namelijk de gemeente Gennep. Pas nà schriftelijke vragen door de oppositiepartijen CDA-VVD-PvdA is aan de advocaat gevraagd de rekening alsnog te splitsen voor enerzijds de gemeente en anders de raadspartijen van de coalitie. Wat zou er gebeurd zijn als wij deze vragen niet zouden hebben gesteld? De vervolgens ontvangen creditnota’s wijzen uit dat de rekeningen voor de coalitiepartijen flink verminderd zijn dus, hoeven SP, Kern en D66 minder te betalen. De reden voor de vermindering ligt in het feit dat door de gemeente is aangegeven dat de coalitiepartijen het volledige bedrag niet zouden kunnen betalen. Fijne manier van doen, de coalitiepartijen wensen juridische bijstand, geven in de raad zelf aan de rekening hiervoor te zullen betalen. Vervolgens komt deze rekening pas na vragen hierover van ons en wordt ook nog eens duidelijk dat ze de initiële bedragen niet kunnen betalen! Volgens ons is dringend nader onderzoek gewenst naar mogelijke schending van de integriteit, verstrengeling van belangen en rommelen met facturen!
In de bijlage vind u het gehele dossier zoals dit tot nu toe ter beschikking is van de oppositiepartijen.

Open Brief inzake juridisch advies Rondweg Milsbeek – def(1)

Bijlage bij art 37 juridisch advies rondweg Milsbeek

brief raadsleden declaratie juridisch advies rondweg Milsbeek

Brief artikel 37 RvO juridisch advies rondweg Milsbeek