Door Luc Brouwers op 9 april 2016

Opvang vluchtelingen in Heijen (dilemma en vervolg).

De vraag of we in de gemeente Gennep vluchtelingen op moeten vangen is geen makkelijke vraag. Ook niet als je, zoals de PvdA Gennep, een warm voorstander bent van een humane opvang van vluchtelingen en vindt dat ook wij als gemeenschap hier een verantwoordelijkheid in hebben. Een dergelijk besluit heeft veel invloed op levens van  mensen en moet je dan ook naar onze mening niet lichtvaardig nemen.

Op dit moment is als mogelijke locatie Huys Heijen in beeld, voor de opvang van 150 vluchtelingen voor een periode van 5 jaar. De vraag die wij ons als fractie moeten stellen is of de opvang van 150 mensen op deze locatie op humane wijze gerealiseerd kan worden en of dit voor de leefbaarheid in het dorp Heijen acceptabel is. De manier waarop de inwoners van Heijen hun mening, hun zorgen en soms ook hun boosheid aan de politiek kenbaar hebben gemaakt tijdens de inwonersavonden, via e-mail en telefonisch is duidelijk en beschaafd.

De manier waarop wij als PvdA Gennep hiermee om willen gaan is: eerlijk en zonder dubbele bodems antwoord geven, indien mogelijk, op vragen over veiligheid, openbare orde en leefbaarheid in Heijen. Wij kunnen geen absolute garanties geven. Wel zullen wij er alles aan doen om de verantwoordelijken voor de opvang; de eigenaar van Huys Heijen, het COA en de gemeente Gennep aan hun beloftes en toezeggingen te houden.
Voordat er echter sprake kan zijn van het opvangen van vluchtelingen in Huys Heijen, zullen we eerst moeten weten of deze opvang wel op een humane en menselijke wijze gerealiseerd kan worden. En dit is nu het grote probleem. Het opvangen en huisvesten van mensen is niet hetzelfde als het opslaan van goederen. Simpel het uitrekenen van de vierkante meters en dan een aantal noemen is een respectloze en te simpele benadering. Leefruimte en voorzieningen zullen geschikt moeten zijn om vluchtelingen een menswaardig onderkomen te geven, waar zij tot rust
kunnen komen en van waaruit zij hun leven weer op kunnen pakken. Te veel mensen onderbrengen in een te kleine of ongeschikte ruimte zal onherroepelijk leiden tot frustraties en problemen bij zowel vluchtelingen als bij de inwoners van Heijen.

De situatie is nu zo dat de betrokkenen (de eigenaar van Huys Heijen, het COA en het college van B&W) of erg onduidelijk zijn, of elkaar ronduit tegenspreken over aantallen en mogelijkheden. Volgens de gegevens en de informatie die we als PvdA Gennep op dit moment hebben moeten we concluderen dat Huys Heijen niet geschikt is om 150 mensen in onder te brengen op een menswaardige en verantwoorde manier.
Zoals het er nu voorstaat, kan de PvdA Gennep dan ook niet instemmen met de plannen rond de opvang in Huys Heijen. Omdat de PvdA Gennep nog steeds van mening is dat wij als gemeenschap een steentje bij moeten dragen aan het oplossen van een schrijnende humanitaire crisis, willen wij doorgaan met de zoektocht naar een of meer geschikte locaties voor opvang van vluchtelingen in de gemeente Gennep.
Als u ons bij deze zoektocht wil helpen bent u van harte welkom. Mail of bel ons gerust als u tips
of suggesties heeft.

Luc Brouwers

Luc Brouwers

Luc Brouwers

In de afgelopen periode heeft de PvdA Gennep, ondanks dat we maar met één zetel als oppositiepartij in de raad waren vertegenwoordigd, toch vaak het verschil kunnen maken. Daarbij hebben we niet alleen gekeken naar de mooie beleidsstukken zoals die door het college werden geproduceerd, maar keken wij vooral naar het resultaat hiervan. In gesprekken

Meer over Luc Brouwers