Door Jan Willem Wesseldijk op 11 oktober 2015

Opvangen!

De fracties van PvdA, SP, D66, Kern en CDA in de Gennepse gemeenteraad zijn geschokt door wat mevrouw Van Hulsteijn namens de VVD-Gennep schrijft in 1Gennep van 7 oktober jl. Door de opvang van vluchtelingen zouden de persoonlijke veiligheid en vrijheid op het spel staan. Het zou om ‘honderden alleenstaande moslimmannen’ gaan die Nederlanders als ‘ongelovige honden’ zouden beschouwen. Mevrouw Van Hulsteijn kent blijkbaar alle instromende vluchtelingen persoonlijk; zij weet dat het gaat om extremisten zonder respect voor normen en waarden in Nederland. Mevrouw Van Hulsteijn is voor een liberale samenleving waarin een ieder zijn eigen kijk op het leven mag hebben. Ook wil zij de vrijheid van religie verdedigen. Behalve dan blijkbaar als je moslim bent. Wij vinden dit een onverholen poging om groepen in onze maatschappij tegen elkaar op te zetten. Niet eerder viste de VVD in Gennep zo openlijk in het troebele water van de Wilders-vijver.

Wat zijn de feiten? In de landen rond Syrië, tot in Nederland toe, speelt zich een menselijke tragedie af van ongekende omvang. Door de burgeroorlog zijn minstens 11 miljoen Syriërs huis en haard ontvlucht. Van hen zijn ruim 4 miljoen mensen opgevangen in landen als Egypte, Libanon, Jordanië en Turkije. Sinds 2011 hebben 450.000 Syriërs asiel gezocht in Europa, meldde de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR onlangs. Dat aantal zal dit jaar verdubbelen, is de verwachting. In Nederland zijn nu ruim 10.000 erkende vluchtelingen uit Syrië.

De VVD-Gennep vindt dat het college van B&W een ‘vertekend zelfbeeld’ heeft. Hoezo? Op verzoek van VVD-staatssecretaris Dijkhoff ging het college enkele weken geleden op zoek naar mogelijkheden, vluchtelingen en asielzoekers hier, al of niet tijdelijk, te huisvesten. Dat het college aan die oproep gehoor gaf, heeft in onze gemeente brede bijval gevonden. Wie heeft er geen (groot)ouders of andere familieleden, die in 1944/45 voor oorlogsgeweld zijn gevlucht? Zij werden in Steenwijk en Vinkeveen en elders ruimhartig opgevangen. Dat was vooral in het westen van Nederland niet niks: daar heerste immers de hongerwinter volop.

Waren deze Gennepenaren gelukzoekers, zoals de VVD-fractie de asielzoekers uit Syrië wegzet? Natuurlijk niet. Kwam in Steenwijk en Vinkeveen de persoonlijke vrijheid in het geding door deze toestroom van voornamelijk rooms-katholieke mensen uit Gennep en omstreken? Hoe durf je het te denken…

De fracties van PvdA, SP, D66, Kern en CDA vragen de Gennepse burgers dringend, afstand te nemen van dit kwaadaardige stuk. Wij willen graag onze schouders zetten onder een goede opvang van vluchtelingen, ook in Gennep. Zodra zij onderdak en te eten hebben, zullen we met hen praten over hoe wij gewend zijn onze samenleving in te richten. Van mens tot mens.

PvdA Gennep, Luc Brouwers
SP Gennep, Rob Janssen
D66 Gennep, Paul Wessels
Kern, Gerrie Ehren
CDA Gennep, Ingrid Voncken

Jan Willem Wesseldijk

Jan Willem Wesseldijk

Geboren in 1948 in Zeist, woon ik sinds 2010 middenin Gennep. Ik ben nu met pensioen, maar mijn laatste baan was griffier van de gemeenteraad van Amsterdam. Sinds 1971 ben ik lid van de PvdA. In mijn vorige woonplaatsen ben ik steeds actief geweest in de PvdA-afdeling. Nu ben ik commissielid van de Gennepse raad.

Meer over Jan Willem Wesseldijk