21 juni 2015

Pamflet wijkraad Gennep- Zuid over structuurvisie Heikant

De PvdA Gennep ondersteunt het pamflet van de wijkraad Gennep- Zuid over de structuurvisie Heikant. In 2011 dienden wij een ondersteunde motie in waarin wij het college van B&W opdroegen tot een breed gedragen overeenkomst te komen. Dit is nu allerminst het geval en hierover berichtten wij eerder deze week samen met het CDA en de VVD in verschillende media als de Maas- en Niersbode en Facebook. Dat de coalitiepartijen nu zonder acht te slaan op argumenten hun zin willen doordrijven is stuitend en daarom roepen wij het college van B&W en de raadsfracties van SP, D66 en KERN nogmaals op tot bezinning.

Pamflet en Motie Heikant