25 november 2017

Passend werk

Wat voor gemeente willen we zijn? Een gemeente waar de kosten belangrijker zijn dan het welzijn van de mens? We vermoeden dat niemand dat echt wil. Laat dit nu de werkelijkheid zijn voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Iedereen gaat naar de Intos en let wel, geen slecht woord van ons over hen. In 2015 hebben wij ze bezocht en wij zagen daar mensen met plezier aan het werk. Echter zijn er ook mensen die daar niet zo goed passen en dat is ook helemaal niet erg. We hebben immers andere kleinschalige, prachtige sociale werkplaatsen in onze gemeente. Denk aan MWP Houtmaatjes in Heijen en Atelier Sandmate in Ottersum. Desondanks gaat iedereen naar de Intos.

De reden is heel simpel. De Intos komt voor rekening van de gemeente Gennep en elk persoon die we ergens anders onderbrengen zorgt voor meer kosten. De vraag is alleen: is het allemaal wel zo simpel? Heel meetbaar gesteld klopt dit. Wat niet wordt meegewogen zijn de maatschappelijke effecten. Deze zijn moeilijk zichtbaar, omdat de problemen die ontstaan bij mensen die niet op hun plaats zijn onder andere kostenposten vallen. Op de website van Houtmaatjes staat een treffend voorbeeld. De persoon om wie het gaat, is daar op zijn plaats en werkt naar vermogen. Zijn zelfvertrouwen is gestegen, hij zit niet meer thuis. Hij doet weer mee en dat doet veel met een mens. U kunt zich wel een voorstelling maken van de extra kosten wanneer iemand zich buitengesloten voelt.

De PvdA blijft zich hard maken voor passende arbeid, want uiteindelijk worden we er allemaal beter van. Een samenleving waarin iedereen mee telt, iedereen mee doet en iedereen gelukkig kan zijn.