Door Luc Brouwers op 3 juli 2013

Permanent wonen op recreatiepark Diekendaal in Heijen is nog niet rond

Een ingediende motie, mede opgesteld door de PvdA-Gennep, om het park te legaliseren is op 17 juni j.l. door de raad aangenomen.  Maar het College wilde eerst bekijken of dit juridisch wel allemaal kon en heeft contact opgenomen met de provincie. Eind juni liet de provincie weten niet met het plan te kunnen instemmen, maar volgens de PvdA-Gennep is de brief feitelijk niet juist.  En daarom heeft de PvdA-Gennep, zowel in gemeente, als via onze PvdA afgevaardigde in de provincie, vragen gesteld. Bijgaand meer informatie over de stappen die de PvdA heeft genomen.
Schriftelijke_vragen_L._Brouwers,_fractie_PvdA,_inzake_toetsing_PGO’s_Diekendaal Persbericht_art38vragenPvdApermanentebewoningDiekendaal Art._38_vragen_PvdA_permanente_bewoning_Diekendaal

Luc Brouwers

Luc Brouwers

In de afgelopen periode heeft de PvdA Gennep, ondanks dat we maar met één zetel als oppositiepartij in de raad waren vertegenwoordigd, toch vaak het verschil kunnen maken. Daarbij hebben we niet alleen gekeken naar de mooie beleidsstukken zoals die door het college werden geproduceerd, maar keken wij vooral naar het resultaat hiervan. In gesprekken

Meer over Luc Brouwers