Door Joy Hillebrand op 10 april 2015

Pompen én verzuipen?

Afgelopen dinsdag kwam de renovatie van de velden van Vitesse ’08 ter sprake in de commissie Samenleving & Milieu. Op het eerste gezicht leek het voorstel van de wethouder een puik voorstel. Er waren twee varianten doorgerekend, namelijk het vervangen van het drainagesysteem en het natuurgras behouden of het hoofdveld verhogen met daarbij de aanleg van een kunstgrasveld waarbij het water via een natuurlijke weg kan afvloeien. Daags voor de commissievergadering kwam er een verontrustende en zeer goed onderbouwde brief van de voorzitter van Vitesse ’08. Dat zette de berekeningen en de daaruit voortvloeiende aanbeveling voor het vervangen van het drainagesysteem in een ander daglicht. Er gaan gigantische financiële bedragen voor Vitesse schuil achter het weg moeten pompen van het water. Daarnaast legde Jacques van Bergen (CDA) eens haarfijn uit wat de risico’s zijn van een drainagesysteem onder een voetbalveld. De kans is groot dat het drainagesysteem zijn verwachte levensduur niet zal halen. Al met al rezen er zoveel vragen op waardoor het voorstel door de commissie nog niet rijp werd bevonden voor de gemeenteraad. Wij zullen zeer nauwlettend de ontwikkelingen tussen de wethouder en Vitesse ’08 blijven volgen en hopen dan ook dat er nu eindelijk op zo’n kort mogelijke termijn een oplossing komt zodat Vitesse’s pompen of verzuipen betrekking zal hebben op het prachtige spelletje zelf.

PvdA Gennep ziet het gebrek aan een goede communicatie tussen de gemeente en haar verenigingen als een groot struikelblok. We hebben de wethouder daarop aangesproken. En we zullen het vervolg op de voet blijven volgen.

Joy Hillebrand

 

Joy Hillebrand

Joy Hillebrand

Met mijn 29 jaar ben ik het broekie van onze fractie. Dat weerhoudt me er niet van om stevig mee te discussiëren over de politieke toestand in onze gemeente. Mijn hart ligt bij de ‘zachte’ kant van de politiek. Denk aan: de zorg, (passende) arbeid en inkomen. Ik weiger mijn blik te beperken tot de

Meer over Joy Hillebrand