Door Luc Brouwers op 25 november 2017

Problematische schulden, het zal je maar gebeuren

Het kan iedereen overkomen. Je raakt je baan kwijt. Je krijgt te maken met een scheiding. Je moet je huis verkopen met een restschuld. Of je krijgt te maken met extra kosten als gevolg van ongeluk of ziekte. Problematische schulden.

Gelukkig kun je dan een beroep doen op de gemeente voor advies en/ of ondersteuning. De gemeente, en dus ook de gemeente Gennep moet helpen en heeft hiervoor beleid opgesteld. En met dat beleid is niet zoveel mis. Op papier worden mensen geholpen binnen de daarvoor geldende termijnen en het is de bedoeling dat mensen ondersteund worden in het beheersbaar krijgen van hun financiële situatie en er wordt meegedacht bij het zoeken naar oplossingen. De gemeente Gennep laat niemand in de kou staan.Tot zover beleid en theorie.

De praktijk is anders blijkt uit gesprekken met mensen die in deze situatie zitten of zaten. Lange wachttijden voordat de ondersteuning daadwerkelijk start. Weken, maanden of zelfs jaren waarin de problemen groter worden en je jezelf steeds kwetsbaarder en kleiner gaat voelen. Als je dan eindelijk aan de beurt bent, dan krijg je vaak het gevoel dat je als crimineel of profiteur wordt gezien. Terwijl de stap om met je problemen bij de gemeente aan te kloppen al een hele zware is. Voor veel mensen die in deze situatie terecht zijn gekomen is het contact met de gemeente en het eindeloze wachten op het steuntje in de rug al bijna net zo frustrerend als de schulden zelf.

Deze problemen en frustraties komen óók in Gennep vaker voor dan wij met z’n allen denken. En niemand; de gemeente, het college, de gemeenteraad en de ambtenaren willen dit. En toch gebeurt het.

De PvdA Gennep roept dan ook alle betrokkenen bij de gemeente, de hulpverlening, de bewindvoerders en de politiek op om dit probleem op te lossen en mensen die het al zwaar hebben niet nog verder in de put te helpen. Het beleid is er. Het geld is er. We hoeven het alleen nog maar te doen.

Luc Brouwers

Luc Brouwers

In de afgelopen periode heeft de PvdA Gennep, ondanks dat we maar met één zetel als oppositiepartij in de raad waren vertegenwoordigd, toch vaak het verschil kunnen maken. Daarbij hebben we niet alleen gekeken naar de mooie beleidsstukken zoals die door het college werden geproduceerd, maar keken wij vooral naar het resultaat hiervan. In gesprekken

Meer over Luc Brouwers