20 april 2014

PvdA Gennep in gesprek met Diederik Samsom

De voor PvdA Gennep dramatische verkiezingsuitslag betekent niet dat die fractie bij de pakken neer is gaan zitten. Integendeel. De partij heeft net een gesprek met Diederik Samsom achter de rug om onder andere de uitvoering van zorgtaken door de gemeente maar ook het landelijke beleid aan de orde te stellen. Op 10 april waren Theo Kersten en Luc Brouwers van de Gennepse PvdA voor een stevig gesprek met de heer Samsom in Den Haag.

Ondanks een gedegen verkiezingsprogramma en keihard werken ging de PvdA Gennep van drie zetels naar één in de gemeenteraad. Mede door landelijk beleid? Ja,  Diederik Samsom ondersteunt het gevoel dat de landelijke beeldvorming van PvdA hier debet aan is en hij betreurt de gevolgen hiervan. Verder hebben de heren het stopzetten van de Gennepse plannen voor het grootste zonnepanelenpark van Nederland als gevolg van de SER energieakkoord aan de orde gesteld. Ze hebben Diederik Samsom er nog bewuster van gemaakt dat zo’n akkoord grote lokale gevolgen heeft wat ze in Den Haag niet altijd lijken te beseffen.

Omdat de PvdA Gennep ook als eenmansfractie vanuit de oppositie constructief mee zal blijven denken is het van belang om de gevolgen van de taken goed in beeld te hebben die de gemeente Gennep moet gaan uitvoeren door de decentralisatie. Theo Kersten en Luc Brouwers vinden dat met lef en de juiste inzet van middelen de gemeente op een andere manier naar zorg kan kijken. Dus meer dan vanuit Den Haag zorg kunnen aanbieden met oog voor de menselijke maat. En omdat dit lokaal ook op een meer efficiënte manier kan, kan het ook nog een besparing opleveren. Ze hebben bij Diederik Samsom onder de aandacht gebracht dat de zorgvraag van ouderen, arbeidsparticipatie en jeugdzorg in de gemeente Gennep boven gemiddeld spelen.

Dat zorginstellingen (ook in Gennep) het Haagse beleid gebruiken als excuus om personeel te kunnen ontslaan begint steeds meer duidelijk te worden. “Hier gaat de PvdA iets aan doen”, aldus Diederik Samsom,  “want dit is absoluut niet de bedoeling van het beleid.” Dit geldt voor het hele proces van het verschuiven van taken van het rijk naar de gemeenten.
Diederik Samsom: “Als het nodig is sturen we bij. Het is een proces van jaren waarbij intensief contact van Gennepse PvdA-politici met de beleidsmakers in Den Haag ongelooflijk belangrijk zal zijn.”  Voor Theo Kersten en Luc Brouwers is het belangrijk te weten dat het besef er is dat ze elkaar nodig hebben en ze van elkaar leren: Samen Sterk en Sociaal pur sang!