31 juli 2018

PvdA Gennep: Maak bezwaar en zeg je zorgverzekering bij CZ en VGZ op

De zorgverzekeraars CZ en VGZ hebben vandaag de brandbrief van de gemeenteraden van Gennep en Mook en Middelaar over het opheffen van de (tijdelijke) ambulancepost in Gennep beantwoord. De PvdA Gennep vindt dat antwoord volstrekt ontoereikend en op punten misleidend. De zorgverzekeraars schermen met een “onafhankelijk onderzoek”, erop gericht “inzage te krijgen in de maatregelen die genomen konden worden om de prestaties van de ambulancezorg in geheel Noord- en Midden-Limburg te verbeteren.”

In samenwerking met Ambulancezorg Limburg-Noord hebben CZ en VGZ besloten de aanbevelingen van dit onderzoek op te volgen. Dat betekent dat de ambulance die vier jaar in Gennep heeft gestaan, naar de post Well gaat – 25 km verder dan de huidige standplaats. Op termijn komt die mogelijk in de brandweerkazerne op de Flammert in Bergen – nog steeds ruim op 12 km afstand. De ambulancezorg voor Gennep en Mook/Middelaar wordt overgenomen door de regio Brabant Noord. Volgens CZ en VGZ staat de dichtstbijzijnde ambulance van die regio in Oeffelt. Dat klopt al enige tijd niet meer, want die post is verplaatst naar de nieuwe brandweerkazerne op het industrieter-rein van Haps – 8 km verwijderd van Gennep.

Wie de ambulancezorg in beide gemeenten ter harte gaat, heeft een petitie kunnen ondertekenen via de website petities.nl. Bijna 1450 mensen hebben dat inmiddels gedaan. Helaas, daar zijn CZ en VGZ niet ontvankelijk voor gebleken. De PvdA Gennep is van mening dat we de boodschap op een andere, directere manier kunnen overbrengen. Wie bij CZ of VGZ verzekerd is, kan die maatschappijen laten weten dat zij per eerstvolgende gelegenheid (1 januari 2019) hun zorgverzekering elders zullen afsluiten. Dat kan met een briefje aan ofwel CZ, Postbus 90152, 5000 LD Tilburg, ofwel Coöperatie VGZ, Postbus 445, 5600 AK Eindhoven. Via de websites en/of de telefoonnummers (CZ: 088 – 555 77 77; VGZ: 088 – 131 17 54) van beide zorgverzekeraars kunt u ook opzeggen.

Iets minder direct, maar mogelijk toch doeltreffend, is het maken van bezwaar tegen het besluit tot sluiting van de Gennepse ambulancepost. Govert Teunissen heeft uitgezocht dat je bij het bestuur van Ambulancezorg Limburg-Noord ingevolge de Algemene wet bestuursrecht in bezwaar kunt gaan. Weliswaar is deze organisatie geen overheidsinstelling, maar ze voert wel overheidstaken uit op een manier die bij wet en ministeriële regeling is voorgeschreven. Hij heeft een voorbeeld-brief opgesteld, die HIER https://www.facebook.com/1623356025/posts/10215063026562087/ te lezen en te kopiëren.

Het is voor de PvdA Gennep onverteerbaar dat CZ en VGZ een voor de bevolking van Gennep en Mook/Middelaar zo ingrijpend besluit midden in de vakantieperiode hebben genomen. Wij roepen daarom allen op het niet bij boosheid te laten, maar die ook aan de zorgverzekeraars en Ambulancezorg Limburg-Noord kenbaar te maken.

Namens PvdA Gennep,

Luc Brouwers en Joy Hillebrand