Door Luc Brouwers op 18 april 2017

PvdA-motie: neem aanbevelingen Nationale Ombudsman mee in sociaal beleid

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 18 april zal de PvdA Gennep een motie indienen over klachtbehandeling in het sociaal domein na de decentralisaties. We verzoeken B&W om het recente onderzoek van de Nationale Ombudsman en de door hem gedane aanbevelingen over klachtenbehandeling mee te nemen in het Gennepse sociaal beleid.

Aanleiding is het rapport van de Gennepse rekenkamercommissie “Gennep gekanteld?”. Onderzocht is of het beleid en de uitvoering van de Wmo en de Jeugdwet in de gemeente Gennep sinds 2015 voldoet aan de verwachtingen. De rekenkamercommissie vindt dat het beleid op het gebied van proces en inzet prima voldoet. Maar… wat het effect op de mensen met een zorgvraag is, kan nog niet duidelijk gemaakt worden.

Het landelijk onderzoek van de Nationale Ombudsman laat zien dat er wel degelijk (ondanks alle inzet en goede bedoelingen) mensen met een zorgvraag tussen de wal en het schip terecht komen.  Gesprekken die wij zelf met mensen in onze gemeente hebben gevoerd, wijzen ook in die richting. Wie klachten of vragen heeft, weet vaak niet waar hij terecht kan. Ook blijkt dat sommigen hun klacht niet durven te melden omdat zij bang zijn hier later op afgerekend te worden.

De PvdA Gennep heeft bij herhaling gevraagd om een onafhankelijk en laagdrempelig klachtenorgaan in Gennep, bij voorkeur in samenwerking met de regiogemeenten. Zo kunnen mensen erop vertrouwen, dat hun klacht niet wordt behandeld door de persoon waarover zij klagen. Dit is nu precies de oproep die de Nationale Ombudsman begin maart heeft gedaan aan alle gemeenten in Nederland. De onderzoekers van de Nationale Ombudsman hebben desgevraagd aangegeven, dat zij onze gemeente graag willen helpen met het opzetten van dit “klachtenorgaan”.

In de raadsvergadering van 18 april wil de PvdA Gennep de gemeenteraad en het college oproepen om van dit aanbod gebruik te maken. Een klacht is ten slotte niet iets waar je als organisatie bang voor hoeft te zijn: iedere klacht is een gratis advies en een kans om je dienstverlening te verbeteren.

Luc Brouwers

Luc Brouwers

In de afgelopen periode heeft de PvdA Gennep, ondanks dat we maar met één zetel als oppositiepartij in de raad waren vertegenwoordigd, toch vaak het verschil kunnen maken. Daarbij hebben we niet alleen gekeken naar de mooie beleidsstukken zoals die door het college werden geproduceerd, maar keken wij vooral naar het resultaat hiervan. In gesprekken

Meer over Luc Brouwers