20 december 2014

PvdA stelt vragen over huishoudelijke hulp

De PvdA-fractie in de Gennepse gemeenteraad heeft vragen gesteld aan B&W over de toekenning van huishoudelijke hulp in 2015. Aanleiding was de uitspraak van de Groningse bestuursrechter van 9 december jl. tegen de gemeente Dantumadeel. Een ouder echtpaar was per brief geïnformeerd over het beëindigen van hun huishoudhulp als gevolg van de decentralisaties in de zorg. De gemeente had haar besluit genomen zonder in te gaan op de omstandigheden van het echtpaar. Dat mag niet, vond de bestuursrechter. Immers, sinds in 2012 hun aanvraag was beoordeeld, waren die omstandigheden niet veranderd. Ook heeft de gemeente ten onrechte huishoudelijke hulp als “algemeen gebruikelijk” bestempeld. Gevolg zou zijn dat ieder met huishoudhulp die voortaan zelf zou moeten gaan betalen.

De PvdA-fractie vraagt, bij monde van Luc Brouwers, aan het Gennepse college, of er aan burgers brieven zijn verzonden waarin staat dat hun huishoudelijke hulp in 2015 gaat stoppen. Mocht dat het geval zijn, dan wil de PvdA weten om hoeveel brieven het gaat. Ook vraagt zij, wat burgemeester en wethouders vinden van de Groningse uitspraak en of het college op grond daarvan actie gaan ondernemen. Als er brieven zijn verstuurd, dan moet de gemeente de betrokken burgers actief benaderen om een en ander recht te zetten.

In de gemeenteraad heeft de PvdA-fractie gepleit voor het invoeren van dienstencheques. Wie huishoudhulp of andere klussen in en om het huis niet geheel zelf kan betalen, zou van de gemeente vouchers kunnen kopen voor bij voorbeeld 8 of 10 euro. Elke voucher is evenveel waard als het gebruikelijke klussentarief van 15 of 20 euro per uur. Het verschil wordt door de gemeente, in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning, bijgepast. Dit systeem werkt al jaren naar tevredenheid in Vlaanderen. De invoering ervan wordt in ruim 150 Nederlandse gemeenten overwogen.

 

Schriftelijke vragen L. Brouwers, fractie PvdA, inzake vragen nav de rechtelijke uitspraak aangaande huishoudelijke hulp (zaaknr. 165342)