Schriftelijke vragen L. Brouwers, fractie PvdA, inzake vragen nav de rechtelijke uitspraak aangaande huishoudelijke hulp (zaaknr. 165342)