20 april 2017

PvdA- voorstel gehonoreerd!

Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Maar wát als je als burger klachten hebt over de manier waarop deze zorg wordt ingevuld? Dan kun je bij diezelfde gemeente een klachtenprocedure starten…..Maar zou een onafhankelijke klachtenafhandeling niet beter zijn? Een slager hoort toch ook zijn eigen vlees niet te keuren?

Daarom heeft de PvdA Gennep een motie ingediend om de hulp van de landelijke Ombudsman te accepteren bij het opzetten van zo’n onafhankelijke (en toegankelijke) klachtenprocedure. Zodat iedereen zich vrij kan voelen om een klacht in te dienen en er zeker van kan zijn dat deze klacht objectief bekeken en afgehandeld wordt.

KERN, D66 en CDA wilden onze motie niet steunen; zij vinden dat klachten prima worden afgehandeld. Volgens hen is de conclusie van de Ombudsman dat veel mensen moeite (of schroom) hebben om een klacht in te dienen, kennelijk onjuist! Gelukkig zag wethouder Vandermeulen het nut van het PvdA-voorstel wél in! De wethouder zal daarom contact zoeken met de landelijke Ombudsman om de Gennepse klachtenafhandeling in het Sociaal Domein tegen het licht te houden. De PvdA Gennep hoopt dat een heldere, eerlijke en toegankelijke klachtenprocedure hiermee in de toekomst gewaarborgd zal worden!