Door Luc Brouwers op 14 maart 2015

Reactie op artikel in M&N bode

Nav van een ingezonden stuk in de Maas- en Niersbode door Jan van Gemert op 4 maart j.l. heeft ons PvdA raadslid Luc Brouwers een reactie ingediend. De reactie van Luc is hieronder te lezen, en staat ook in de Maas en Niersbode van 11 maart 2015.  De digitale versie van de Maas- en Niersbode Editie Gennep is te vinden op www.aencmedia.nl.  Op de website van www.aencmedia.nl klik op E-PAPER en zoek vervolgens de juiste krant (Maas- en Niersbode Editie Gennep). De reactie verwijst naar eerdere ingezonden brieven in de Maas en Niers bode: 4 februari 2015 (ingezonden door PvdA raadslid Luc Brouwers) en 4 maart 2015 (ingezonden door Jan van Gemert). Onder aan deze brief de schermafdrukken van 4 februari en 4 maart, mocht het zoeken op www.aencmedia.nl niet lukken.

 

 

 

Beste Jan van Gemert,

Met belangstelling heb ik jouw ingezonden stuk in de Maas en Niersbode van verleden week gelezen. Ik ben blij dat we een aantal zorgen delen. Dit geeft de burger moed. Je bent van mening dat ik mijn pijlen op de verkeerde personen richt. Als je mijn stukje van 4 februari j.l. goed leest, kun je zien dat ik niet alleen B&W op het oog heb, maar ook de gemeenteraad van Gennep, inclusief jou en mij.
Bij een grote reorganisatie zoals nu bij Dichterbij hoort onze wethouder economische zaken (Lucassen, van jouw partij, de SP) alleen al vanwege de werkgelegenheid betrokken te zijn. Ik heb hem onder andere gevraagd of hij contact heeft gezocht met Dichterbij. Hij had kunnen aanbieden dat de gemeente mee zou denken om de gevolgen van de reorganisatie te verzachten. De gemeente is immers verantwoordelijk voor de zorgtaken sinds 1 januari. De gemeente voert de regie als het gaat om het gunnen van (zorg)contracten en kan daar voorwaarden aan verbinden. Het werk in de zorg verdwijnt immers niet, het wordt anders georganiseerd. Met minder rijksgeld, dat wel.
Er zijn gemeenten in Nederland waar ze niet, zoals de coalitie van SP, D66 en Kern hier, met de handen in de zakken lopen te mokken over geld en zich verschuilen achter het kabinetsbeleid. Neem Venlo, waar de wethouder zorg en participatie (Testroote, PvdA) wèl zijn verantwoordelijkheid neemt en de zorg op een efficiënte manier dichtbij de mensen organiseert. Die gemeente regisseert en faciliteert, zoals het hoort.
Ook wij als raadsleden zijn verantwoordelijk. Wij geven de kaders aan waarbinnen het college moet werken. Waarom wijs je naar het kabinetsbeleid en naar Den Haag? Is dat niet al te makkelijk? Waarom komt de SP in Gennep niet haar verkiezingsbeloften na voor een werkelijk sociaal beleid? Waarom heeft de SP als grootste fractie in onze gemeenteraad haar invloed niet gebruikt om het sociaal beleid in Gennep om te buigen?
Zonder een komma te veranderen heeft het huidige college (met de SP) de beleidskaders van het vorige college (zonder SP) overgenomen. Jouw SP-fractie vond het – net als bijvoorbeeld CDA en VVD – allemaal prima. Op mijn vraag aan de SP-fractie of zij dit 100% sociaal vond, kreeg ik een beetje een besmuikt antwoord: ‘10% sociaal is ook al best sociaal’.
Een laatste vraag, beste Jan. Is het niet een beetje zuur als de SP-fractie in Gennep wel ruim 5000 euro gemeenschapsgeld uitgeeft aan advocaten om hun inbreng in de gemeenteraad te schrijven over de rondweg Milsbeek? Van dit bedrag hadden zo’n 250 uren huishoudelijke hulp betaald kunnen worden voor die mensen, waar wij beiden voor willen opkomen.
De kiezer heeft de SP in Gennep groot gemaakt met vijf zetels in de gemeenteraad. De tijd van wijzen naar anderen is voorbij. Niet zeuren, zou ik zeggen, maar DOEN.

Luc Brouwers
PvdA Gennep

 

 

Artikel Maas en Niersbode 4 feb 2015 Artikel Maas en Niersbode 4 maart 2015

Luc Brouwers

Luc Brouwers

In de afgelopen periode heeft de PvdA Gennep, ondanks dat we maar met één zetel als oppositiepartij in de raad waren vertegenwoordigd, toch vaak het verschil kunnen maken. Daarbij hebben we niet alleen gekeken naar de mooie beleidsstukken zoals die door het college werden geproduceerd, maar keken wij vooral naar het resultaat hiervan. In gesprekken

Meer over Luc Brouwers