Door Elly Gijsbers op 12 april 2016

Reacties vanuit Heijen

Vanuit Heijen komen veel reacties en vragen van inwoners. Het zijn zoveel reacties dat het voor veel mensen onduidelijk begint te worden wat er allemaal gezegd wordt. Om alle aspecten die we meenemen in onze overwegingen aan bod te brengen, wil de PvdA Gennep de globale negatieve, neutrale en positieve reacties met u delen. Zo hopen wij dat u een beetje inzicht krijgt in wat wij willen overdenken, voordat wij een besluit nemen op 18 april.
 
PvdA Gennep heeft helaas negatieve reacties gekregen van mensen die het persoonlijk op vatten ‘de gemeente ziet Heijen als een afvalputje’. Wij betreuren dit soort reacties, iedereen moet zich prettig en welkom voelen in de gemeente Gennep. Ook mensen uit Heijen! Daarnaast zijn veel mensen tegen een AZC. De meeste argumenten die wij daarbij horen gaan over de onzekerheden en sociale veiligheid, want het gaat toch om een onbekende situatie. Wij snappen deze gevoelens en waarderen het zeer dat de inwoners zo open met ons in gesprek zijn gegaan en respectvol tegenover voorstanders én de vluchtelingen.
 
Veel mensen brengen er een ander argument in of bij; passen er wel 150 mensen in Huys Heijen? Deze mensen zijn bang dat de vluchtelingen van inhumane situatie gaan naar een inhumane opvang, maar dan met een dak boven hun hoofd. PvdA Gennep wil dat dit zeker niet gaat gebeuren. Er zijn twee heel belangrijke aspecten die wij mee willen nemen voordat wij kunnen beslissen of het AZC er wel gaat komen. Is het veilig? En dan niet alleen voor de bewoners van Huys Heijen of alleen voor de inwoners van Heijen, maar voor iedereen. Hetzelfde geldt voor het aantal. Heijen moet dit aankunnen en het gebouw moet dit aankunnen.
Wij willen hierbij niet alleen kijken naar de regeltjes, niet naar de m2 die er gelden, niet naar de eisen van beveiliging. Dat zijn voor ons de minimale standaarden, maar als het nodig is stellen we die standaarden naar boven bij, net zolang tot er een veilige en humane situatie ontstaat.
 
Gelukkig hoort PvdA Gennep ook positieve reacties van inwoners uit Heijen. Mensen die het aantal dan wel te veel vinden voor de locatie, maar zich beseffen dat de vluchtelingen ergens opgevangen moeten worden. Er is immers een wereldvluchtelingenverdrag. Wij sluiten ons hier ook bij aan, wij zouden ook graag opgevangen willen worden als hier oorlog uitbreekt.
 
PvdA Gennep is blij met de respectvolle en open manier, waarop tegenstanders en voorstanders over de situatie praten. Alleen zo is het voor ons mogelijk alle aspecten mee te nemen in ons besluit.
Elly Gijsbers

Elly Gijsbers

Sinds 1996 ben ik woonachtig in Heijen met erg veel plezier. In 2012 ben ik  actief fractie-/commissielid bij de PvdA geworden. Komende jaren stel ik me verkiesbaar, omdat ik wil opkomen voor gelijke kansen voor iedereen, onafhankelijk van herkomst; man vrouw, kind of leeftijd in de Gemeente Gennep. Tevens vind ik het belangrijk om de

Meer over Elly Gijsbers