2 februari 2015

Reorganisatie Dichterbij: waar is de gemeente?

Vrijdag 30 januari maakte zorginstelling Dichterbij het resultaat bekend van de eerste reorganisatieronde. 130 medewerkers verliezen hun baan. Meer ontslagen zijn op komst.
Decennia lang is de zorg in Gennep een ongelofelijk belangrijke bouwsteen geweest van onze gemeenschap. Het lijkt erop dat dit het begin van het einde is. Want naast de door Dichterbij aangekondigde ontslagen is er veel meer aan de hand: ontslagen in de thuiszorg, ontslagen in de dagbesteding, ontslagen bij Pantein.
De fractie van de PvdA Gennep maakt zich hierover grote zorgen. Wij zien met lede ogen het verlies van werkgelegenheid bij de diverse zorginstellingen aan. Dat leidt onafwendbaar tot het afbrokkelen van de kwaliteit van de zorg voor de meest kwetsbare groepen in Gennep. Deze ontslagen vinden bovendien plaats terwijl de gemeente mooie doelstellingen voor de zorg formuleert in ambtelijke studies en beleidsstukken. De Gennepse burgers moeten zelfredzaam zijn en hun eigen verantwoordelijkheid nemen.
Dat is prachtig allemaal, maar waar is de verantwoordelijkheid van de gemeente? Waarom hebben wij een wethouder sociale zaken? Waarom hebben wij een wethouder economische zaken? Waar blijft de regie van de gemeente?
Deze vragen stelt de fractie van de PvdA aan het Gennepse college van burgemeester en wethouders.
Maar deze vragen stelt de PvdA-fractie ook aan de fracties van alle partijen in de gemeenteraad van Gennep, onszelf inbegrepen. Het kan en mag immers niet zo zijn dat de politiek in de ivoren toren van het gemeentehuis rustig blijft vergaderen, terwijl de zorgsector in Gennep op weg is gegaan naar het einde.

 

vragen ontslag werknemers Dichterbij

 
Luc Brouwers
PvdA Gennep