10 december 2014

Rondweg Milsbeek: Wanprestatie en een groot debacle dreigt!

Komende week maandag behandelt de gemeenteraad het voorstel van burgemeester en wethouders om het bestemmingsplan ‘Rondweg Milsbeek’ definitief vast te stellen. Met dit besluit zou de weg vrij kunnen zijn voor het oplossen van een decennialange problematiek van verkeersoverlast. De rondweg moet een nieuwe betere verbinding vormen tussen de Ringbaan en De Drie Kronen. Door aanleg van deze nieuwe weg rijden de zandauto’s en ander zwaar vrachtverkeer niet meer door de woonstraat Zwarteweg in Milsbeek. De kern van Milsbeek en de Zwarteweg in het bijzonder zal door dit voorstel van burgemeester en wethouders rustiger en veiliger worden. De verwachting is dat er door de aanleg van deze directe route ook minder verkeer door Ottersum en Ven-Zelderheide en over de Nijmeegseweg zal gaan rijden. Dus ook de bewoners in die kernen hebben dan minder verkeersoverlast dankzij de rondweg. Een goed besluit dat de gemeenteraad dan ook unaniem zou moeten ondersteunen. Dat zou je kunnen denken, maar niets is minder waar! De inwoners van de gemeente Gennep moeten zich dus samen met ons grote zorgen maken want er dreigt van alles mis te gaan!

Wat is er dan aan de hand?

De gemeenteraad heeft al op 17 juni 2013 besloten de rondweg aan te leggen, tegelijkertijd met het besluit tot ontzanding van Koningsven-de Diepen. Een gedragen oplossing voor de verkeerssituatie was immers een voorwaarde voor de ontzanding in het buitengebied. Na intensief overleg tussen alle betrokkenen, de politieke partijen, de provincie en uiteindelijk ook met medewerking van Teunesen Zand en Grint is de aanleg van deze rondweg als beste oplossing gekozen voor de verkeerssituatie inzake het ontzandingsproject Inmiddels is er een samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente Gennep en Teunesen getekend vóór de aanleg van de rondweg. Kort gezegd: de weg zal door Teunesen worden
aangelegd! Ook over het onderhoud zijn afspraken en de kosten komen ten laste van de opbrengst van de zandwinning. Deze rondweg kost de gemeente Gennep en alle burgers dus niets. Zelfs de provincie Limburg keurt deze rondweg en de overeenkomst ook goed en was eerder dit jaar zelfs bereid de aanleg financieel te ondersteunen. Nu dreigt deze breed gedragen oplossing – een overeenkomst waar veel partijen intensief aan hebben gewerkt – te worden getorpedeerd door de coalitiepartijen SP, D66 en Kern. Dit met alle gevolgen van dien!

Maandag 15 december a.s. moet de raad eigenlijk alleen nog het bestemmingsplan vaststellen en daarmee het akkoord geven dat het College de eerdere keuze van de raad goed heeft uitgewerkt. Voorafgaand aan de raadsvergadering werd er al op 2 december in de raadscommissie Ruimte en Economie over dit voorstel gesproken en was er in de vergadering toen geen tegenspraak van de coalitiepartijen. Feitelijk zeiden de partijen, daartoe uitgenodigd door de voorzitter, namelijk helemaal niets in de commissie. De woordvoerders van SP, D66 en Kern deden er letterlijk het zwijgen toe. Zij namen desgevraagd niet deel aan de discussie over deze voordracht. Dit tot verbijstering van de aanwezige burgers op de publieke tribune. Ook het feit dat vijf insprekers en meer dan veertig briefschrijvers de raadsleden hadden gewezen op het belang van de te nemen beslissing, veranderde niets aan de coalitieakkoord om stilzwijgend dit bestemmingsplan af te keuren.
Wat is de toekomst van de politiek en waar is het vertrouwen in de gemeente als de coalitiepartijen SP, D66 en Kern in de krant melden het voorstel van hun eigen College af te zullen wijzen maar daarover in de commissie geen inbreng durven te hebben. Hun argument voor het afschieten van deze verkeersoplossing is volgens de krant: ‘Alle drie partijen vinden een rondweg onnodig en teveel belastend voor natuur en milieu in het buitengebied.’ Op terechte vragen van burgers en de oppositiepartijen durfden de politici van de coalitie niet eens te reageren.

Wat dreigt er nu door dit standpunt van de coalitiepartijen? Zowel de provincie Limburg als Teunesen hebben in de afgelopen maanden duidelijk gemaakt, dat de gemeente Gennep omvangrijke schadeclaims tegemoet kan zien wegens contractbreuk. Het zal zeker enkele miljoenen euro’s bedragen die onze burgers uiteindelijk moeten betalen. Ook het geld van de zandwinning zal naar verwachting niet bij de gemeente terecht komen wegens contractbreuk. De hoop van de coalitie om 1,8 miljoen euro ter vrije besteding in de gemeentekas te laten stromen is daarmee ook meteen afgeschoten en dus is een groot gat in de begroting een feit! En wie moet dat gaan betalen? Juist, U!
En wat te denken van de betrouwbaarheid van de gemeente als overheid? De politiek heeft nu al geen beste naam op het gebied van standvastigheid en betrouwbaarheid. Deze coalitie bewijst met haar houding, dat zij het heel gewoon vindt om vandaag dit en morgen iets heel anders te besluiten. Willekeur ten top en dus onbehoorlijk bestuur met grote gevolgen. Politici zijn gekozen om in discussies met kracht van argumenten de belangen van hun kiezers te behartigen en om in het algemeen belang de noodzakelijke beslissingen te nemen, rekening houdend met het recht en met algemene fatsoensnormen. SP, D66 en Kern hebben daar blijkbaar geen boodschap aan. Zij zwijgen als aan hen gevraagd wordt hun standpunten toe te lichten. Het toont in onze ogen aan, dat de arrogantie van de macht zich van de coalitie heeft meester gemaakt.

Wie zwijgt, stemt toe – dat wil het spreekwoord. Nog is het niet te laat voor SP, D66 en Kern om daar bij de rondweg Milsbeek inhoud aan te geven.

Ingrid Voncken – fractievoorzitter CDA
Luc Brouwers – fractievoorzitter PvdA
Janine van Hulsteijn – fractievoorzitter VVD

De raadsvergadering van 15 december wordt rechtstreeks uitgezonden door Nima.