7 december 2014

Rondweg Milsbeek

Op maandag 2 december j.l. is de rondweg Milsbeek in de commissie Ruimte en Economie behandeld.  Voor een geluidsverslag van deze commissievergadering verwijzen we naar:
http://gennep.raadsinformatie.nl/vergadering/102006/commissie+Ruimte+en+Economie+02-12-2014