27 september 2016

Samen vooruit!

Onder het motto ‘Samen vooruit!’ waren we zaterdag 24 september jongstleden op en rond het Jan Lindersplein te Gennep. Gedurende drie uur hebben we met vele mensen gesproken, enquêtes afgenomen en folders uitgedeeld. Uiteraard verwelkomden we u met de welbekende roos. Met de één spraken we vluchtig, met de ander zeer uitgebreid en diepzinnig over het mens zijn en inrichting van onze gemeenschap. En van zeer tevreden tot zeer zorgelijke kwesties. Al met al was het voor ons een vruchtbare dag waarin we kunnen concluderen dat er voor ons nog veel werk aan de winkel is, met name in de zorg en de armoedebestrijding.

De zorg is een zorgenkindje; ook al gaan er zaken wel degelijk goed. Wij staan achter de zorg onderbrengen bij de gemeente, maar de wijze waarop het is vormgegeven in onze gemeente steekt ons. De doelstellingen – dichter bij de mens en minder regels die vooral gaan over geld en niet over uw welzijn  – zijn niet behaald. Uw verhalen tonen onze mening aan en houdt ons strijdvaardig om voor elkaar te krijgen wat we willen, namelijk betere zorg aangepast op uw situatie.

Wat armoedebestrijding betreft is er veel verborgen armoede en zijn veel mensen niet op de hoogte van de gelden waar ze gebruik van kunnen maken. Het moeten omkeren van elke stuiver is bijzonder vervelend en het moeten toegeven al helemaal. Wij willen niet aan de zijlijn staan. Wij willen dit aanpakken en zorgen dat mensen – vooral kind(eren) – niet aan de zijlijn staan. Zij moeten meedoen met hun vriendjes op school en in sport en spel.

Heeft u geen kans gezien ons te spreken? Neemt u vooral contact met ons op en dan vinden we een moment.