11 maart 2015

Samen werkt beter, werkt

De PvdA Gennep en Limburg hebben op vrijdag 6 maart vier bijzondere bedrijfsbezoeken afgelegd. Onder aanvoering van Eric Geurts, de lijsttrekker voor Provinciale Staten, en Theo Kersten, de voorzitter van de PvdA-afdeling, werden Zorgcentrum Norbertushof, Teunesen Zand en Grint, Leer en werkbedrijf Intos en mestverwerkingsbedrijf voor champignons CNC bezocht. “Alle vier de bedrijven,” zeggen Eric Geurts en Theo Kersten, “presenteerden hun werk met passie en trots. Wij hebben ervaren,” zeggen de PvdA-kandidaten, “dat de deuren wagenwijd open stonden. Samen de schouders eronder zetten met werknemers, buurt en collega-bedrijven en elkaar wat gunnen voerden de boventoon in de gegeven presentaties.”

De PvdA gaat zich de komende periode inzetten voor het creëren en behouden van werkgelegenheid. Eric en Theo zeggen na het bezoek aan de vier bedrijven bruikbare ideeën, kennis en contacten hiertoe te hebben opgedaan. De uitgebreide rondleidingen door de bedrijven gebruikten zij vooral om te praten met mensen. Het huidige tijdsgewricht brengt, ondanks dat het economisch weer wat beter gaat, veel zorgen mee over het behoud van werk. Maar er blijken ook veel kansen te bestaan om te vernieuwen. De PvdA-fracties in de provincie en in Gennep vinden het hebben van werk voor het welbevinden van mensen zeer belangrijk. De bezochte bedrijven delen deze mening en hebben er veel aandacht voor.

Namens de PvdA zeggen Theo en Eric de mensen van de vier bezochte bedrijven hartelijk dank voor hun zeer warme onthaal. “Het smaakt naar meer,” volgens Eric en Theo. “Als het aan ons ligt wordt de PvdA overal in Limburg door bedrijven uitgenodigd. Wij willen samen met de bedrijven werk van werk maken.”