13 november 2015

Schoolzwemmen

Wij zijn voor herinvoering van het schoolzwemmen. Dat zijn we om de volgende redenen:

  1. Statistieken wijzen uit dat de zwemvaardigheid afneemt sinds de afschaffing van het schoolzwemmen;
  2. Kunnen zwemmen is, in onze ogen, een basisvaardigheid.
  3. Schoolzwemmen zorgt voor een honderd procent dekking. Zodoende is de veiligheid geborgd.
  4. Als een kind niet mee kan doen met vriendjes en vriendjes, omdat er geen geld is, werkt dit stigmatiserend en traumatiserend.
  5. De exploitatie van Optisport wordt jaarlijks aangevuld door de gemeente. Dit bedrag is gelijk aan drie jaar schoolzwemmen. Kortom: het is niet alleen een politieke keus. Het is ook financieel haalbaar. Optisport levert dan een dienst voor de jaarlijkse schenking.

In de huidige situatie, schrijven 13 november 2015, is er een vangnetregeling voor kinderen uit minimagezinnen. Wij hebben ontdekt dat, gezien het budget en de kosten per kind voor zwemles, slechts 10% van de kinderen geholpen kan worden. Dit is, in onze ogen, onacceptabel. Wij vinden dat zwemvaardigheid net zoiets is als leren lezen, schrijven en rekenen op school. Dat is de basis waarop mensen veilig zijn en vertrouwen in zichzelf kunnen hebben om zich te kunnen ontplooien. Wij beweren bijvoorbeeld dat de zwemvaardigheid afneemt sinds het schoolzwemmen is afgeschaft. Als u niet zou kunnen lezen en rekenen, kan ik u alles verkopen, want u kunt niets uitzoeken. Ik houd u dom. U kunt niet meedoen. Er zijn minimale eisen nodig om u in uw kracht te zetten. In Nederland, omgeven door water, is zwemvaardigheid ook nodig om u in uw kracht te zetten. Daarnaast vinden wij het essentieel voor de ontwikkeling van kinderen dat zij mee kunnen doen. Dat ieder kind telt. Wij beweren niet dat een kind geen teleurstellingen mag ondergaan. Ook teleurstellingen zijn essentieel in de ontwikkeling van een kind, echter zien wij liever dat de teleurstellingen plaatsvinden in een omgeving van sport en spel waarbij ze een wedstrijdje verliezen in plaats van dat ze aan de kant staan.