Door op 18 juli 2013

Schoolzwemmen

Op 7 november 2011 heeft de gemeenteraad van Gennep in meerderheid (zonder PvdA) besloten in al haar wijsheid om het schoolzwemmen af te schaffen. Vanaf 1 juli 2012 is er dus daadwerkelijk geen schoolzwemmen meer. Men dacht 50.000 euro te kunnen bezuinigen. Inmiddels hebben we pas weer een voorstel gehad om 37.000 euro bij te passen in verband met een exploitatie tekort dat Optisport had. Als PvdA hebben wij er steeds weer op gehamerd dit niet te doen. Wij vonden en vinden dat niet in het belang van de kinderen. De veiligheid van het goed kunnen zwemmen komt echt in het gedrang. In de aangegeven link ziet u een artikel dat de visie van de PvdA gemeente Gennep ondersteunt.

Blijven drijven is al voldoende