19 november 2014

Theo Kersten bestuursvoorzitter PvdA BGMM

“Iedereen telt mee en iedereen doet mee. Altijd.”

Theo Kersten is gekozen als nieuwe afdelingsvoorzitter voor de Partij van de Arbeid in Noord-Limburg: PvdA BGMM. De krachten van de PvdA-fracties in Bergen, Gennep en Mook en Middelaar zijn gebundeld in dit overkoepelend orgaan. De landelijke tegenwind voor de PvdA laat Theo er niet van weerhouden om keihard te werken aan een sterker en socialer beleid voor de regio. Met onder andere de oprichting van de jongerenbeweging is de partij hier al op de goede weg.

Wie Theo Kersten een beetje kent, weet dat hij niet alleen een ras optimist is. Hij is ook een sociaal democraat in hart en nieren die de koek eerlijk wil verdelen en iedereen een goed leven gunt. Zodra hij het woord neemt, is hij niet meer te stoppen. Theo heeft een sociale boodschap die hij overal verkondigt. “Kiezen voor een samenleving waarin mensen meedoen en gelijke kansen hebben is een ideaal waar de sociaal democratie ten allen tijde voor wil gaan. De koek moeten we sociaal, sterk en realistisch verdelen.”
Kansen krijgen, kansen benutten en kansen doorgeven aan anderen is de grondhouding van een sociaal democraat volgens het motto van Theo. “In Bergen, Gennep, Mook en Middelaar zet ik me samen met het nieuwe bestuur hiervoor in.”

Het nieuwe bestuur van het overkoepelend orgaan bestaat uit zeven mensen: Joke Tonnaer, Jordy Rutten, Jasmin Kajtazovic, Cheima Eljallab, Elly van Lieshout, André te Molder en Theo Kersten als voorzitter.
“We zijn al volop bezig met het oprichten van een PvdA jongerenbeweging. Deze beweging heeft het doel om politiek onder de aandacht van jonge mensen in onze drie gemeenten te brengen. Naast Jordy en Cheima nemen ook Joris Derks en Reno Luang hierin plaats.” Theo is er trots op dat de PvdA niet alleen over jongeren maar ook mét jongeren praat.

“Voor mij is het al altijd duidelijk geweest dat ik als persoon mij het lekkerste voel in een sociaal democratische jas. In mijn beleving is de slogan iedereen telt en doet mee nog steeds actueel en zal dit altijd blijven. Hiervoor blijf ik altijd de barricaden op gaan.”
Theo vindt dat er een behoorlijk fundament van sociaal democratie in onze gemeenten aanwezig is. Hij wil graag de aanjager zijn van het nog meer verstevigen hiervan. De PvdA staat voor bestaanszekerheid, binding en verbinding, emancipatie en ontplooiing van mensen.

Tenslotte voegt Theo er aan toe dat het zijn ambitie is om in 2018 minimaal 200 leden te hebben. “Wij willen de grootste PvdA afdeling van Limburg worden. Met hierin ook een grote jongerenafdeling. Dit omdat je altijd bezig moet zijn met wat er na jou komt.”