3 april 2019

Uitnodiging: Op weg naar een dementievriendelijk Gennep: Wat kan ik doen?

Eén op de vijf mensen in Nederland krijgt dementie. Daarmee wordt dementie in de toekomst volksziekte nummer één. Iedereen krijgt met dementie te maken: in de familie- of vriendenkring, maar ook op straat, in de winkel of op het werk. Het is dan ook hoog tijd om in onze gemeente (nog) meer aandacht te vragen voor dementie en de ingrijpende gevolgen van deze ziekte.

De PvdA vindt het belangrijk dat mensen thuis kunnen blijven wonen en kunnen blijven meedraaien in de maatschappij. Dit sluit aan bij het beleid van de gemeente. Voor mensen met dementie betekent dit een omgeving die hen erkent en aanvaardt zonder vooroordelen. Dit is tevens een omgeving waarin mantelzorgers, partners, familie en vrienden erkenning krijgen voor hun positie en ondersteuning krijgen bij de zorg voor hun naaste met dementie

Op dit moment telt de gemeente Gennep ongeveer 300 inwoners die dementeren. Dat aantal groeit in de toekomst naar wel 700. Een grote groep, waarvan 10% al op relatief jonge leeftijd dementeert. Wat betekent dat voor de patiënten en hun omgeving? En wat zijn de gevolgen voor de Gennepse samenleving?

Elly Gijsbers en Elly van Lieshout zijn namens de PvdA de boer op gegaan om dementie bespreekbaar te maken. Zij vonden bij de gemeente een luisterend oor. In samenwerking met de gemeente, Pantein en de landelijke organisatie Samen Dementievriendelijk is een mooi, rijk programma opgesteld.

Zien we u maandag 8 april tussen 14:00 en 17:00 uur in Pica Mare?

Aanmelden kan via de website: https://www.gennep.nl/inwoners-ondernemers/op-weg-naar-een-dementievriendelijk-gennep-wat-kan-ik-doen_43460/ , per mail naar griffie@gennep,nl, telefonisch via 0485-494141 of aan de balie van het gemeentekantoor.